Oddelek za splošne in kadrovske zadeve

Oddelek za splošne in kadrovske zadeve

Znotraj Oddelka za splošne in kadrovske zadeve se opravljajo upravne in strokovne naloge, ki se nanašajo na naslednja področja dela:

  • naloge glavne pisarne (sprejemna pisarna, vložišče in arhiv),
  • dostop od informacij javnega značaja,
  • priprava normativno pravnih aktov za organe občine,
  • kadrovske zadeve občinske uprave in občinskega sveta,
  • premoženjsko pravne zadeve,
  • pravno pomoč in svetovanje občinski upravi in organom občine pri delu ter sestavi splošnih in posamičnih aktov ter pri izvajanju materialnih in procesnih predpisov,
  • gospodarjenje z občinskim premoženjem, s katerim razpolagajo organi občine in občinska uprava,
  • strokovne, administrativne, pomožne in tehnične dejavnosti za občinsko upravo in organe občine,
  • vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje,
  • lokalne volitve.
Pegaz