Telovadnica pri POŠ Sv. Florijan

Telovadnica pri POŠ Sv. Florijan

Telovadnica pri POŠ Sv. Florijan

Nov objekt skupno ponuja 365 m2 uporabne površine, od tega je 240 m2 namenjenih igralnim površinam, na katerih so urejena igrišča za igranje košarke, badmintona, odbojke, rokometa in nogometa ter posameznih gimnastičnih aktivnosti. V objektu je urejen tudi večji društveni prostor, ki bo služil različnim društvom za izvedbo aktivnosti. V sklopu naložbe bo urejeno tudi zunanje igrišče za vrtčevske otroke in nova parkirna mesta.

 

Izvedbeni del projekta je bil začet v letu 2021, v letu 2022 je izveden zaključek. Za projekt so pridobljena sredstva sofinanciranja, in sicer v 113.268 evrov s strani Eko sklada in 241.104 evrov s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

 

Telovadnica je predana v uporabo v šolskem letu 2022/2023.  

Projekt v zaključni fazi, 6.6.2022

Predaja športnega objekta namenu, 9.9.2022

Predaja športnega objekta namenu, 9.9.2022

Ob vstopu v novo šolsko leto 2022/2023 je Občina Rogaška Slatina zaključila z izvedbo projekta gradnje telovadnice pri Podružnični osnovni šoli Sveti Florijan. Predajo je opravil župan mag. Branko Kidrič in ob tej priložnosti predstavil novo pridobitev za šolo in krajevno skupnost Sv. Florijan.

 

Objekt Podružnične osnovne šole Sveti Florijan je bil zgrajen leta 1949 in ni imel namenskih prostorov za potrebe športne vzgoje učencev, kar je ves čas delovanja šole onemogočalo celovito in strokovno izvajanje izobraževalnega programa.

 

Z izgradnjo nove telovadnice bo odslej drugače – objekt namreč ponuja kar 365 mnove uporabne površine, od tega je 240 m2 namenjenih igralnim površinam, na katerih so urejena igrišča za igranje košarke, badmintona, odbojke, rokometa in nogometa ter posameznih gimnastičnih aktivnosti. Telovadnica je z veznim hodnikom povezana s podružnično osnovno šolo. Ob veznem hodniku je urejeno manjše zunanje igrišče za vrtčevske otroke, vzdolž zahodne fasade telovadnice pa deset novih parkirnih mest. V sklopu telovadnice je realiziran tudi večnamenski društveni prostor, ki ga bodo za svoje aktivnosti lahko uporabljala različna krajevna društva.

 

Gradnjo objekta je izvedla družba GES iz Celja, nadzor pa družba Uniprojekt s Polzele.

 

Gradbeno obrtniška dela skupaj z nadzorom in varnostnim koordinatorjem so znašala 971.000 eur. Za opremo prostorov in dodatno športno opremo se je namenilo še 21.000 eur. Skupna vrednost izgradnje telovadnice tako znaša 992.000 evrov.

 

Ob telovadnici in osnovni šoli se je obnovila tudi javna cesta v dolžini 100 m, na šoli se je obnovila fasada in izvedla prestavitev igralnice v staro telovadnico, za kar se je namenilo dodatnih 92.000 eur.

 

Skupna vrednost naložbe v kraj znaša 1.085.000 evrov.

 

Občina je preko javnih razpisov za soinvestitorstvo uspela pridobiti od Ministrstva za izobraževanje, šolstvo in šport 241.000 eur, od Eko sklada 113.000 eur in od Fundacije za šport 55.000 eur. Na ta način je proračun občine razbremenjen za 409.000 evrov.

 

Želja je, da bodo nove prostore v dopoldanskem času v okviru športne vzgoje koristili šolski in vrtčevski otroci, v popoldanskem času pa bodo le-ti služili društvom in klubom za izvajanje letnih programov dela, prireditev in rekreaciji občanov. S tovrstnimi projekti se zagotavlja temelj nadaljnjemu obstoju podružnične osnovne šole in razvoju krajevne skupnosti.

Predaja objekta namenu, 9.9.2022

Objekt od 9.9.2022 na voljo za razne športne aktivnosti, tudi v popoldanskem času