Mestna krajevna skupnost Rogaška Slatina

Mestna krajevna skupnost Rogaška Slatina

KS Rogaška Slatina vključuje območja: mesto Rogaška Slatina (55 ulic in trgov) ter naselja: Brestovec, Cerovec pod Bočem, Ceste, Gaberce, Gradiški dol, Irje, Kačji dol, Kamence, Male Rodne, Nimno, Plat, Pristavica, Prnek, Rajnkovec, Ratanska.Predsednica Sveta MKS Rogaška Slatina

mag. Andrejka Flucher
Kidričeva ulica 14, Rogaška Slatina


Podpredsednica Sveta MKS Rogaška Slatina:
Terezija Tomić
Ul. Kozjanskega odreda 9, Rogaška Slatina


Podatki o prebivalcih in gospodinjstvih:

Podatki o prebivalstvu po naseljih na dan 1. 1. 2018
Število gospodinjstev 2011: 3.735


Vir: Statistični urad Republike Slovenije, 1. 7. 2014

 

Predsednica Sveta MKS Rogaška Slatina: mag. Andrejka Flucher

Kontaktni podatki

Sedež: Celjska cesta 3a, 3250 Rogaška Slatina

T: 03 81 21 100 ali 03 81 21 102 (tajnik MKS)
F: 03 81 11 05
M: 041 741 060
E: mks.rogaska.slatina@siol.net


Davčna št.: 97226564 
Matična št.: 5021057
EZR MKS: 01306 - 6450843116

Uradne ure

Uradne ure pisarne MKS Rogaška Slatina, Celjska cesta 3a, Rogaška Slatina:

  • Ponedeljek: 8.00 - 12.00
  • Sreda:        10.00 - 16.00
  • Petek:         7.00 - 12.00


Poslovni čas pisarne MKS Rogaška Slatina:

  • Ponedeljek, torek in četrtek: 7.00 - 15.00
  • Sreda: 7.00 - 16.00
  • Petek: 7.00 - 14.00


Uradne ure predsednice Sveta MKS Rogaška Slatina v pisarni MKS Rogaška Slatina,Celjska cesta 3a, Rogaška Slatina:

  • Vsak ponedeljek po predhodnem telefonskem dogovoru od 9.00 - 11.00 ure.

 

Svet MKS Rogaška Slatina

Mandatno obdobje 2018-2022

Svet šteje 19 članov.

Član sveta Funkcija Naslov bivališča
1. Janez Belcer  član Sotelska c. 30, Rogaška Slatina
2. Stanislav Berglez član Irje 8a, Rogaška Slatina
3. Darko Cverlin  član Kamence 21, Rogaška Slatina
4. mag. Ksenija Čuješ  članica Cankarjeva ul. 17, Rogaška Slatina
5. mag. Leonida Došler članica Gozdna ulica 14, Rogaška Slatina
6. mag. Andrejka Flucher predsednica Kidričeva ulica 14, Rog. Slatina
7. Marija Gaberšek članica Sp. Sečovo 26, Rogaška Slatina
8. Andreja Gros članica Šlandrova ul. 28, Rogaška Slatina
9. Mojca Hlupič članica Prnek 16a, Rogaška Slatina
10. Velimir Krklec član Gubčeva ul. 16, Rogaška Slatina
11. Mijošek Ivan član Zg. Negonje 4b, Rogaška Slatina
12. Saša Aleksandra Popit članica Kačji dol 36a, Podplat
13. Povalej Ivan član Tuncovec 15, Rogaška Slatina
14. mag. Aleš Šket član Tržišče 29, Rogaška Slatina
15. David Šket član Gabrce 5, Rogaška Slatina
16. Mitja Škrabl član Tržišče 12, Rog. Slatina
17.Tomić Terezija nam. predsednice Ul. Kozjanskega odreda 9, Rogaška Slatina
18. Beno Urbič član Strma cesta 2a, Rogaška Slatina
19. Alenka Virant članica Ulica Kozjanskega odr. 1, Rogaška Slatina