Mestna krajevna skupnost Rogaška Slatina

Mestna krajevna skupnost Rogaška Slatina

KS Rogaška Slatina vključuje območja: mesto Rogaška Slatina (55 ulic in trgov) ter naselja: Brestovec, Cerovec pod Bočem, Ceste, Gaberce, Gradiški dol, Irje, Kačji dol, Kamence, Male Rodne, Nimno, Plat, Pristavica, Prnek, Rajnkovec, Ratanska.Predsednik Sveta MKS Rogaška Slatina


mag. Bojan Pirš

Sončna ulica 4, 3250 Rogaška Slatina
 

 

Podatki o prebivalcih in gospodinjstvih:

Podatki o prebivalstvu po naseljih na dan 1. 1. 2018
 

 

Predsednik Sveta MKS Rogaška Slatina: mag. Bojan Pirš

Kontaktni podatki

Sedež: Celjska cesta 3a, 3250 Rogaška Slatina

T: 03 81 21 100 ali 03 81 21 102 (tajnik MKS)
F: 03 81 11 05
M: 041 741 060
E: mks.rogaska.slatina@siol.net


Davčna št.: 97226564 
Matična št.: 5021057
EZR MKS: 01306 - 6450843116

Uradne ure

Uradne ure pisarne MKS Rogaška Slatina, Celjska cesta 3a, Rogaška Slatina:

 • Ponedeljek: 8.00 - 12.00
 • Sreda:        10.00 - 16.00
 • Petek:         7.00 - 12.00


Poslovni čas pisarne MKS Rogaška Slatina:

 • Ponedeljek, torek in četrtek: 7.00 - 15.00
 • Sreda: 7.00 - 16.00
 • Petek: 7.00 - 14.00


Uradne ure predsednika Sveta MKS Rogaška Slatina v pisarni MKS Rogaška Slatina, Celjska cesta 3a, Rogaška Slatina:

 • po predhodnem telefonskem dogovoru

Svet MKS Rogaška Slatina

Mandatno obdobje 2022-2026

Svet šteje 19 članov. Imenovana podžupana, Leonida Došler, mag. in Janez Božak sta iz funkcije člana sveta odstopila zaradi nezdružljivosti funkcij.

 

 1. Belcer Janez, roj. 02.06.1959, Sotelska cesta 30, 3250 Rogaška Slatina
 2. Cverlin Darko, roj. 16.02.1975, Kamence 21, 3250 Rogaška Slatina
 3. Flucher mag. Andrejka, roj. 18.12.1969, Kidričeva ulica 14, 3250 Rogaška Slatina
 4. Gajšek Marjan, roj. 29.07.1975, Plat 5, 3250 Rogaška Slatina
 5. Gros Andreja, roj. 30.08.1973, Šlandrova ulica 28, 3250 Rogaška Slatina
 6. Hlupič Mojca, roj. 28.03.1969, Prnek 16a, 3250 Rogaška Slatina
 7. Hrepevnik Janez, roj. 26.04.1966, Gradiški Dol 4, 3250 Rogaška Slatina.
 8. Hribar Danijel, roj. 14.06.1977, Ulica Kozjanskega odreda 21, 3250 Rogaška Slatina
 9. Križanec Helenca Fric, roj. 23.07.1971, Spodnje Sečovo 15a, 3250 Rogaška Slatina
 10. Mijošek Ivan, roj. 26.08.1956, Zg. Negonje 4b, 3250 Rogaška Slatina
 11. Pelko Katja, roj. 06.02.1988, Gubčeva ulica 22, 3250 Rogaška Slatina
 12. Perkovič Edi, roj. 09.02.1978, Vid Ivanuševa ulica 20, 3250 Rogaška Slatina
 13. Pirš mag. Bojan, roj. 05.08.1963, Sončna ulica 4, 3250 Rogaška Slatina
 14. Povalej Ivan, roj. 12.10.1967, Tuncovec 15, 3250 Rogaška Slatina
 15. Škorja Tatjana, roj. 05.08.1947, Pod Bellevuejem 29a, 3250 Rogaška Slatina
 16. Škrabl Mitja, roj. 24.12.1982, Tržišče 12, 3250 Rogaška Slatina
 17. Tomić Terezija, roj. 10.07.1950, Ulica Kozjanskega odreda 9, 3250 Rogaška Slatina