Hotel Pošta

Hotel Pošta

Enonadstropni hotel klasicističnega videza je bil zgrajen leta 1840. Že leta 1854 so ga preuredili v postajo in sprejemnico za potnike, ki so prišli z Dunaja ali s Hrvaške. V njem je bila tudi znamenita restavracija Restauration Post. Po drugi svetovni vojni so na vzhodni strani prizidali novo krilo, namenjeno restavraciji, slaščičarni in trgovini. Danes se stavba uporablja v gostinske, trgovinske in poslovne namene.

Hotel Pošta (Hotel Post)

The one-storey hotel with a classicist look was built in 1840. Already in 1854, it was reorganized into a station and reception for travellers, traveling from Vienna or Croatia. A part of the building was also the famous Restaurant Post. After World War II, a new wing was added on the east side, intended for a restaurant, pastry shop and a store. Today, the building is used for catering, trade and business purposes.