DRR Rogaška Slatina – Sp. Gabernik

DRR Rogaška Slatina – Sp. Gabernik

Temelji razvoja krajevne skupnosti

DRR Rogaška Slatina – Sp. Gabernik

Temelji razvoja krajevne skupnosti

O projektu

 

Projekt (operacija) »DRR Rogaška Slatina – Sp. Gabernik« obsega:

- ureditev kolesarske povezave na lokalni cesti 356031, na relaciji Brezje – Zg. Gabernik, v skupni dolžini 1.942 m. Kolesarska pasova bosta potekala ob asfaltnem delu vozišča v širini 2 x 1,25 m.

- posodobitev cestne infrastrukture z obnovo lokalne ceste s širino asfaltnega dela vozišča 4 m.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

 

 

Cilji projekta

Sledimo cilju  »Spodbujanje nizkoogljičnih strategij za vse vrste območij, zlasti za urbana območja, vključno s spodbujanjem trajnostne multimodalne urbane mobilnosti in ustreznimi omilitvenimi prilagoditvenimi ukrepi«.

 

Projekt sledi specifičnemu cilju Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 v okviru prednostne osi »Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja«.

Ostali cilji projekta:

- splošen razvoj trajnostne mobilnosti na območju Rogaške Slatine

- povečanje prometne varnosti kolesarjev in posredno ostalih udeležencev v prometu

- zmanjšanje emisij toplogrednih plinov

- izboljšanje kakovosti zraka

- boljša povezanost urbanega območja z zaledjem

- izboljšanje kakovosti življenjskega prostora v občini, povečanje ekonomske in socialne blaginje

- razvoj javne prometne infrastrukture, kar posledično vpliva na dvig gospodarske in socialne razvitosti občine in širšega regionalnega okolja

- zagotoviti splošno dostopnost prebivalstvu in gospodarstvu v občini in širšem regionalnem okolju

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj