8. redna seja, 28.6.2023

22. 06. 2023

OBČINA ROGAŠKA SLATINA

OBČINSKI SVET

Izletniška ulica 2, 3250 Rogaška Slatina

T: 03 81 81 700

F: 03 81 81 724

E: obcina@rogaska-slatina.si

www.rogaska-slatina.si

 

Številka:  0320 - 0006/2023

Datum:    21. 6. 2023

 

 

V A B I L O

 

 

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 67/17) in v skladu z določili Poslovnika Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 67/17) 

 

s k l i c u j e m

8. REDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA

OBČINE ROGAŠKA SLATINA.

Seja bo v sredo, 28.6.2023  ob 15. uri,

v sejni dvorani občinske stavbe, Izletniška ulica 2, Rogaška Slatina.

 

 

Predlagani dnevni red:

                                                                                                      

 1. Zapisnik 7. redne seje Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina.

       (Gradivo je priloženo.)

 

 1. Poročilo o realizaciji sklepov.

   

 1. Predlog Sklepa o lokacijski preveritvi za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi na zemljiščih s parc. št. 1141, 271 k.o. Čača vas (1166).

     (Gradivo je priloženo; poročevalca: mag. Branko Kidrič, župan in ga. Bernarda Perić.)

 

 1. Predlog Sklepa o lokacijski preveritvi za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi na zemljiščih s parc. št. 494 - del in 493 - del k.o. Zgornji Gabrnik (1164).

       (Gradivo je priloženo; poročevalca: mag. Branko Kidrič, župan in ga. Bernarda Perić.)

 

 1. Predlog Sklepa o lokacijski preveritvi za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi na zemljiščih s parc. št. 1071/2 k.o. Sv. Florijan (1171).

    (Gradivo je priloženo; poročevalca: mag. Branko Kidrič, župan in ga. Bernarda Perić.)

 

 1. Predlog podelitve občinskih priznanj 2023.

    (Gradivo je priloženo; poročevalec: g. Janez Božak.)

 

 1. Predlog potrditve sistemizacij v javnih vzgojno - izobraževalnih zavodih na območju občine za šolsko leto 2023/2024.

     (Gradivo je priloženo; poročevalka: ga. Polonca Golob Kovačič.)

 

 1. Predlog Sklepa o uporabi manjše notranje igralne površine na otroka v Vrtcu Rogaška Slatina.

    (Gradivo je priloženo; poročevalka: ga. Polonca Golob Kovačič.)

 

 1. Poročilo o delu Policijske postaje Rogaška Slatina v letu 2022.

    (Gradivo je priloženo; poročevalec: g. Boštjan Pantner.)

 

 1. Poročilo o delu Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Rogaška Slatina, Rogatec, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Kozje v letu 2022.

    (Gradivo je priloženo; poročevalec: g. Marko Razboršek.)

 

 1. Predlog razpolaganja s stvarnim premoženjem občine, k.o. Zg. Gabernik.

    (Gradivo je priloženo; poročevalka: ga. Petra Gašparić.)

 

 1. Predlog prijave na javno dražbo, javna infrastruktura na področju izobraževanja.

    (Gradivo je priloženo; poročevalka: ga. Petra Gašparić.)

 

 1. Predlog nakupa nepremičnine v kategorizirani javni cesti, k.o. Tekačevo.

  (Gradivo je priloženo; poročevalka: ga. Petra Gašparić.)

 

 1. Predlog nakupa nepremičnine v kategorizirani javni cesti, k.o. Male Rodne.

   (Gradivo je priloženo; poročevalka: ga. Petra Gašparić.)

 

 1. Predlog nakupa nepremičnine v javni cesti, k.o. Rogaška Slatina.

  (Gradivo je priloženo; poročevalka: ga. Petra Gašparić.)

 

 1. Pobude in vprašanja članov občinskega sveta.

        - pisni odgovor na vprašanje iz 6. redne seje, dodan dne 28.6.2023

 1. Razno.

         

 

                                                                                                                                              mag. Branko KIDRIČ, l. r.

                                                                                                                                                        ŽUPAN