Uradne objave

Glavne uradne objave

29 MAR, 2022
Javna objava prednostne liste upravičencev za najem neprofitnih stanovanj 2021

Na podlagi dne 9.7.2021 objavljenega Javnega razpisa za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem 2021  objavljamo dokončno prednostno listo upravičencev 2021.   Javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v naje je bil objavljen na podlagi 87. člena Stanovanjskega zakona (Uradni list RS,...

Beri dalje
23 MAR, 2022
Evidentiranje kandidatov za posredovanje imena kandidata za oblikovanje liste predstavnikov ustanoviteljev v Svet zavoda RŠS

OBČINA ROGAŠKA SLATINA Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Izletniška ulica 2, 3250 Rogaška Slatina T: 03 81 81 700 F: 03 81 81 724 E: obcina@rogaska-slatina.si www.rogaska-slatina.si Številka: 032-0007/2022 Datum:   23.3.2022   Zadeva: Evidentiranje kandidatov za...

Beri dalje
23 MAR, 2022
Izžreban vrstni red organizatorjev volilne kampanje na brezplačnih plakatnih mestih, 24.4.2022

Na podlagi 8. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07 - ZPolS-D, 105/08 - odl. US, 11/11, 28/11 - odl. US, 98/13, 8/15, 6/18 - odl. US) in 16. člena Odloka o oglaševanju in plakatiranju v Občini Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 58/17)  je Občina...

Beri dalje
15 MAR, 2022
Možnost predčasnega glasovanja na volitvah za DZ RS, ki so razpisane 24.4.2022

Na tej povezavi lahko preberete obvestilo o terminih in sedežih volišč za predčasno glasovanje na rednih volitvah poslank in poslancev v Državni zbor Republike Slovenije.   Vse informacije o volitvah lahko volivke in volivci dobijo na spletni strani Državne volilne komisije ali brezplačni tel....

Beri dalje
15 MAR, 2022
Zbiranje pobud v zvezi z obnovo gozdnogospodarskih načrtov v letu 2023

Vse lastnike gozdov ponovno obveščamo, da bo v marcu 2022 Zavod za gozdove Slovenije v skladu s 14. členom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o gozdovih (Ur. list RS št. 110/07) pričel z zbiranjem pobud v zvezi z obnovo gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Šmarje s prvim letom...

Beri dalje
8 MAR, 2022
Sklep o začetku priprave OPPN za stanovanjsko gradnjo ob Celjski cesti (del EUP RA9)

Občina Rogaška Slatina dne 8.3.2022 javno objavlja Sklep o začetku priprave OPPN za stanovanjsko gradnjo ob Celjski cesti (del EUP RA9).   Izhodišča za pripravo OPPN za stanovanjsko gradnjo ob Celjski cesti (del EUP RA9) so bila na uradni spletni strani organa objavljena dne 15.2.2022.    

Beri dalje
7 MAR, 2022
Javna objava pogojev za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest na območju Občine Rogaška Slatina

Na podlagi 8. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07 - ZPolS-D, 105/08 - odl. US, 11/11, 28/11 - odl. US, 98/13, 8/15, 6/18 - odl. US) in 16. člena Odloka o oglaševanju in plakatiranju v Občini Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 58/17) Občina Rogaška...

Beri dalje
4 MAR, 2022
Javni razpis za dodelitev proračunskih sredstev za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Rogaška Slatina v letu 2022

Občina Rogaška Slatina objavlja javni razpis za dodelitev proračunskih sredstev za ohranjanje in spodbujanje  razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Rogaška Slatina v letu 2022. Rok za prijavo je 15. april 2022.

Beri dalje
1 MAR, 2022
Javna razgrnitev in javna obravnava OPPN - S2 / SV (del EUP RA9)

Od 1. 3. 2022 do 31. 3. 2022 poteka javna razgrnitev Občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja S2 / SV (del EUP RA9).   Gradivo je javno razgrnjeno v prostorih Oddelka za okolje in prostor Občine Rogaška Slatina, Izletniška ulica 2, 3250 Rogaška Slatina in na spletnem...

Beri dalje
24 FEB, 2022
Obvestilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi OPPN - S2 / SV (del EUP RA9)

Od 1. 3. 2022 do 31. 3. 2022 bo potekala javna razgrnitev Občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja S2 / SV (del EUP RA9).   Gradivo bo javno razgrnjeno v prostorih Oddelka za okolje in prostor Občine Rogaška Slatina, Izletniška ulica 2, 3250 Rogaška Slatina in na spletnem...

Beri dalje