Uradne objave

Glavne uradne objave

27 JAN, 2021
Objava podaljšanja roka za oddajo ponudb v postopku javnega zbiranja ponudb za prodajo nepremičnin št. 478-0040/2020 z dne 29.12.2020

Na podlagi 51. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18, 61/20 - ZDLGPE, 175/20 - ZIUOPDVE) ter na podlagi Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Rogaška Slatina za leto 2020, Občina Rogaška Slatina, Izletniška ulica 2,...

Beri dalje
22 JAN, 2021
Javni razpis za sofinanciranje programov, projektov, prireditev, ki niso predmet drugih financiranj iz proračuna Občine Rogaška Slatina v letu 2021

Občina Rogaška Slatina objavlja javni razpis za sofinanciranje programov/ projektov/prireditev, ki niso predmet drugih financiranj iz proračuna Občine Rogaška Slatina v letu 2021. Rok za prijavo je 15. november 2021 oz. do porabe sredstev.

Beri dalje
20 JAN, 2021
Popis škode na stavbah zaradi posledic potresa 29. decembra 2020

Na podlagi sklepa Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje se pričenja popis oziroma ocenjevanje škode na stvareh zaradi posledic zelo močnega potresa na Hrvaškem dne 29. decembra 2020. Škoda na stavbah po potresu je bila zabeležena v 88 slovenskih občinah, med njimi v občini Rogaška...

Beri dalje
19 JAN, 2021
Javni razpis za sofinanciranje nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Rogaška Slatina v letu 2021

Na podlagi 3. člena Pravilnika o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 55/14) objavlja Občina Rogaška Slatina, Izletniška ulica 2, 3250 Rogaška Slatina             JAVNI RAZPIS za sofinanciranje nakupa in vgradnje malih...

Beri dalje
15 JAN, 2021
Objava razpisa za dodelitev finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje zaposlovanja v Občini Rogaška Slatina za leto 2021

Občina Rogaška Slatina na podlagi Odloka o proračunu Občine Rogaška Slatina za leto 2021 (Uradni list RS, št. 180/20)  ter Pravilnika o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje zaposlovanja v Občini Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 55/14) objavlja   RAZPIS za...

Beri dalje
13 JAN, 2021
Obvestilo o končanem javnem natečaju, objavljenem dne 2.12.2020

  Obveščamo vas, da je bil na javnem natečaju za zasedbo položajnega uradniškega delovnega mesta Vodja Oddelka za razvoj in investicije v občinski upravi občine Rogaška Slatina, ki je bil objavljen na spletni strani občine dne 2.12.2020 in Zavodu RS za zaposlovanje z registrsko številko prijave...

Beri dalje
12 JAN, 2021
Dodatnih 5 milijonov mask za samozaposlene in mikropodjetja, do 22.1.2021

Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije (OZS) v imenu Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) ponovno poziva samozaposlene in mikro podjetja z 1 do 4 zaposlenimi k prevzemu brezplačnih zaščitnih mask. Te bodo prijaviteljem, tako članom kot nečlanom OZS, na voljo na območnih...

Beri dalje
7 JAN, 2021
Objava javnega razpisa za sofinanciranje sterilizacije in kastracije lastniških mačk v letu 2021

Občina Rogaška Slatina objavlja v skladu z določili Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 26/09, 99/09, 3/13, 81/16), ki se smiselno uporablja tudi za lokalne skupnosti ter na podlagi Odloka o proračunu Občine Rogaška Slatina za leto...

Beri dalje
7 JAN, 2021
Objava javnega zbiranja ponudb za prodajo nepremičnin za gradnjo

Na podlagi 51. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18, 61/20 - ZDLGPE, 175/20 - ZIUOPDVE)  ter na podlagi Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Rogaška Slatina za leto 2020, Občina Rogaška Slatina, Izletniška ulica 2,...

Beri dalje
6 JAN, 2021
Rok za prijavo odmernih osnov za NUSZ in uveljavljanje oprostitev je 31.1.2021

Občina Rogaška Slatina ponovno objavlja Poziv zavezancem za plačilo nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča – NUSZ v Občini Rogaška Slatina   Občina Rogaška Slatina poziva vse zavezance za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (v nadaljevanju NUSZ), ki imajo nepremičnine na...

Beri dalje
Pegaz