Uradne objave

Glavne uradne objave

8 OKT, 2020
Dostop do javnih športnih objektov in športnih površin lokalnih skupnosti v razmerah povezanih s covid-19

Na Ministrstvu za izobraževanje in šport, Direktoratu za šport, ocenjujejo, da je za uresničevanje javnega interesa na področju športa nujno, da so javni športni objekti in športne površine odprti oz. dostopni in da se omogoči izvajanje vseh pojavnih oblik športa, ki jih opredeljuje Zakon o...

Beri dalje
2 OKT, 2020
Objava namere o sklenitvi neposredne menjalne pogodbe

Na podlagi 3. odstavka 31. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18, 61/20 - ZDLGPE) in v  skladu s 1. odstavkom 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) Občina...

Beri dalje
2 OKT, 2020
Objava namere o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe

Na podlagi 3. odstavka 31. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18, 61/20 - ZDLGPE) in v  skladu s 1. odstavkom 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) Občina...

Beri dalje
1 OKT, 2020
Obvestilo o motnjah v prometu zaradi predvidenega izvajanja del na LC 356021 Rogaška Slatina - Podplat

Občina Rogaška Slatina obvešča občane, da bodo od ponedeljka, 19.10.2020 potekala vzdrževalna dela na in ob cesti LC 356021 Rogaška Slatina – Podplat. Predvidena je razširitev obstoječega vozišča, ureditev odvodnjavanja ceste, izvedba pločnika ter javne razsvetljave.   Promet bo sprva potekal...

Beri dalje
25 SEP, 2020
Javno naznanilo za javno predstavitev sprejetega Načrta zaščite in reševanja ob pojavu epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh v Občini Rogaška Slatina (ver 2.0)

OBČINA ROGAŠKA SLATINA Skupni organ občinske uprave za civilno zaščito in požarno varnost Aškerčev trg 15, 3240 Šmarje pri Jelšah T: 03 81 71 630 E: miha.sket@smarje.si www.smarje.si   ŠTEVILKA:  842-0008/2020-7 DATUM:      23. september 2020     Občina Rogaška Slatina v skladu s petim...

Beri dalje
24 SEP, 2020
Volitve v organe Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije (KGZS) bo v nedeljo, 4.10. 2020, za fizične osebe izvedla že šeste volitve v svoje organe. Volilo se bo člane sveta KGZS in člane svetov območnih enot KGZS.   Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije je največja nevladna stanovska organizacija, v katero je...

Beri dalje
23 SEP, 2020
Dravske elektrarne Maribor na poti k brezogljični družbi

Slika zgoraj: Predlagana postavitev šestih vetrnih elektrarn na grebenu Maceljske gore. Mikrolokacije vetrnih agregatov še niso določene in bodo opredeljene v postopku priprave državnega prostorskega načrta. V primeru postavitve vetrnih agregatov bodo uporabljene najmodernejše in najnovejše...

Beri dalje
18 SEP, 2020
Delovanje nove začasne zobozdravstvene ordinacije v Rogaški Slatini

Občina Rogaška Slatina je s sodelovanjem JZ ZD Šmarje pri Jelšah za opredeljene paciente upokojene koncesionarke ge. Ilić Butolen Dušanke, dr.dent.med. pripravila začasni razpored delovanja zobozdravstvene ordinacije, in sicer:

Beri dalje
15 SEP, 2020
Obvestilo o motnjah v prometu zaradi predvidenega izvajanja del na JP 857281 Gabrovec – Boč

Občina Rogaška Slatina obvešča občane, da bodo od ponedeljka 21.9.2020 do 15.11.2020 potekala vzdrževalna dela na in ob cesti JP 857281 Gabrovec – Boč. Predvidena je prestavitev javne poti v dolžini 188 m vključno z ureditvijo odvodnjavanja meteorne vode z vozišča.   Promet bo sprva potekal...

Beri dalje
10 SEP, 2020
Od 14. do 21. septembra zbiranje vlog za ocenjevanje škode zaradi močnega neurja z vetrom in točo (30.8.2020)

Na podlagi sklepa Uprave RS za zaščito in reševanje o ocenjevanju škode zaradi močnega neurja z vetrom in točo 30. avgusta 2020, Občina Rogaška Slatina izvaja postopke ocenjevanja škode z zbiranjem vlog.   Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje je izdala Sklep o pričetku...

Beri dalje
Pegaz