Uradne objave

Glavne uradne objave

26 MAR, 2020
Vročanje z javnim naznanilom (3)

Občina Rogaška Slatina na podlagi 94. člena Zakona o splošnem upravnem postopku na oglasni deski in spletni strani občine objavlja ugotovitveni odločbi o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičninah v k.o. Ratanska vas in k.o. Drevenik.

Beri dalje
26 MAR, 2020
Poročilo Občinskega štaba civilne zaščite Občine Rogaška Slatina z dne 26.3.2020

Zadeva: Poročilo Občinskega štaba civilne zaščite občine Rogaška Slatina, povzetek 4. seje z dne 26.3.2020 V drugem tednu samoizolacije nadaljujemo z aktivnostmi za zajezitev širjenja epidemije in nudenjem pomoči občanom občine Rogaška Slatina. Sprejeti ukrepi za samoizolacijo se na ravni občine...

Beri dalje
24 MAR, 2020
Odredba o začasnem delovnem času notarjev

Včeraj je bila v Uradnem listu RS objavljena Odredba o začasnem delovnem času notarjev v času trajanja epidemije virusne okužbe SARS-CoV-2 (COVID-19), ki zaradi preprečitve širjenja nalezljive bolezni določa naslednje uradne ure notarskih pisarn: ponedeljek, torek, četrtek in petek od 9. do 12....

Beri dalje
24 MAR, 2020
Ukrepi MGRT - nabor ukrepov za pomoč gospodarstvu

Posledice širjenja koronavirusa čutijo tudi gospodarski subjekti. Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je pripravilo prvi nabor ukrepov za pomoč podjetjem, ki so dosegljivi na povezavi https://www.gov.si/novice/2020-03-12-posodobljeno-ukrepi-mgrt-na-vpliv-koronavirusa/. Več...

Beri dalje
24 MAR, 2020
Obvestilo o zaključenem javnem natečaju NT9043

Občina Rogaška Slatina Izletniška ulica 2, 3250 Rogaška Slatina T: 03 81 81 700 F: 03 81 81 724 E: obcina@rogaska-slatina.si www.rogaska-slatina.si Številka: 110-0005/2020-15 Datum:   20.3.2020   Zadeva: Obvestilo o končanem javnem natečaju   Obveščamo vas, da je bila na javnem natečaju...

Beri dalje
24 MAR, 2020
Novi e-naslov štaba Civilne zaščite: cz@rogaska-slatina.si

Zaradi zmanjšanja varnostnega tveganja v informacijskih sistemih ob pandemiji koronavirusa smo, po navodilih službe za podporo republiškega štaba Civilne zaščite, spremenili uradni elektronski naslov štaba Civilne zaščite Občine Rogaška Slatina. Ta je cz@rogaska-slatina.si   Roman KROPEC,...

Beri dalje
21 MAR, 2020
Območna obrtno-podjetniška zbornica Šmarje pri Jelšah zbira potrebe gospodarskih subjektov po zaščitni opremi

OOZ Šmarje pri Jelšah zbira potrebe gospodarskih subjektov z našega območja za zaščitno opremo v času epidemije za izvajanje dejavnosti

Beri dalje
19 MAR, 2020
Objava avtentičnega besedila in obrazložitve vsebine Odredbe o izvajanju priporočil Nacionalnega inštituta za javno zdravje v Občini Rogaška Slatina

Na podlagi 65. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/ (Uradni list RS, št. 94/07-UPB2, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18), 30. in 32. člena Statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 67/17) in Priporočil Nacionalnega inštituta za javno zdravje glede...

Beri dalje
17 MAR, 2020
Zagotavljanje prve psihološke pomoči po telefonu

Ob nastali situaciji lahko posamezniki doživljamo občutke stiske, tesnobe in strahu pred neznanim. Duševne stiske (nikoli, še posebej pa v času epidemije) v naši skupnosti niso stigmatizirane. Z medsebojno podporo in razumevanjem bomo zmogli! Ne odlašajte z iskanjem pomoči in podpore; kompetentni...

Beri dalje
17 MAR, 2020
Poziv upravnikom večstanovanjskih stavb na območju Občine Rogaška Slatina k namestitvi navodil v večstanovanjske stavbe

OBČINA ROGAŠKA SLATINA Župan Izletniška ulica 2, 3250 Rogaška Slatina Upravnikom večstanovanjskih objektov v Občini Rogaška Slatina po e pošti Številka:  041-0001/2020 Datum:    17.3.2020     ZADEVA: Ukrepi za omejevanje širjenja epidemije - NUJNO   Spoštovani, v  kolikor v...

Beri dalje