Uradne objave

Glavne uradne objave

13 NOV, 2020
Javni razpis za podelitev koncesije za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe 24 urne dežurne pogrebne službe v Občini Rogaška Slatina

V skladu z določilom 46. člena Zakona o javno zasebnem partnerstvu /ZJZP/ (Uradni list RS, št. 127/06), 36. člena Zakona o gospodarskih javnih službah /ZGJS/ (Uradni list RS, št. 32/1993, 30/1998-ZZLPPO, 127/2006-ZJZP, 38/2010-ZUKN, 57/2011) 5. člena Zakona o pogrebni in pokopališki...

Beri dalje
13 NOV, 2020
Zakaj ustvarjanje zmede med volivci pred naknadnim referendumom?

Organi občine Rogaška Slatina (župan, Občinski svet Občine Rogaška Slatina in Občinska volilna komisija) v celoti in v zakonsko predpisanih rokih sledijo izraženi volji volivcev, izraženi z vložitvijo pobude za zbiranje podpisov za razpis referenduma o uveljavitvi Odloka o spremembah in dopolnitvah...

Beri dalje
12 NOV, 2020
Izveden žreb vrstnega reda organizatorjev referendumske kampanje na brezplačnih plakatnih mestih v lasti občine

Na podlagi dne 2.11.2020 objavljenih pogojev za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest na območju Občine Rogaška Slatina za referendumsko kampanjo za naknadni referendum, ki bo  dne 13.12.2020 je bil dne 12.11.2020 izžreban vrstni red plakatiranja izmed prispelih vlog organizatorjev...

Beri dalje
10 NOV, 2020
Občinska volilna komisija Občine Rogaška Slatina objavlja odločbo o določitvi volišč za naknadni referendum 2020

Občinska volilna komisija Občine Rogaška Slatina je na 2. redni seji dne 9.11.2020 sprejela Odločbo o določitvi volišč njihovih območij v Občini Rogaška Slatina za izvedbo naknadnega referenduma 2020, ki bo dne 13.12.2020.   Občinska volilna komisija na podlagi 41. člena Zakona o lokalnih...

Beri dalje
5 NOV, 2020
Brezplačne maske za samozaposlene in mikropodjetja, do 15.11.2020

  Obrtna zbornica Slovenije v imenu Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo poziva samozaposlene in mikro podjetja z 1 do 4 zaposlenimi, da oddajo vlogo za dodelitev brezplačnih zaščitnih mask.   Na voljo je 5 milijonov zaščitnih mask, namen javnega poziva pa je omogočanje poslovanja in...

Beri dalje
4 NOV, 2020
Javni razpis za izbor regionalne razvojne agencije Savinjske regije za obdobje 2021 – 2027

Na podlagi 20. člena Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Ur. l. RS, št. 20/11, 57/12, 46/16, ZSRR-2), 2. člena Pravilnika o regionalnih razvojnih agencijah (Ur. l. RS, št. 3/13, 59/15 in 12/17), 30. člena Statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 67/17) in sklepa Sveta...

Beri dalje
2 NOV, 2020
Objava pogojev za pridobitev pravice do uporabe brezplačnih plakatnih mest za referendumsko kampanjo

Na podlagi 8. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07- ZPolS-D, 105/08 - odi. US, 28/11 - Odi. US, 98/13 in 8/15) in v skladu s 16. členom Odloka o oglaševanju in plakatiranju v Občini Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 58/17) Občina Rogaška...

Beri dalje
2 NOV, 2020
Podaljšan rok za prijavo na Javni razpis za pospeševanje zaposlovanja 2020

Občina Rogaška Slatina zaradi razglašene epidemije, podaljšuje rok za prijavo na Javni razpis za pospeševanje zaposlovanja za leto 2020, do  dne 20.11.2020.  

Beri dalje
2 NOV, 2020
Obvestilo o motnjah v prometu zaradi predvidenega izvajanja del na Brestovški cesti

Občina Rogaška Slatina obvešča občane, da se bodo v tem tednu pričela vzdrževalna dela na cesti LC 356131 (Brestovška cesta). Predvidena je rekonstrukcija obstoječega pločnika z zamenjavo dotrajanega cestnega robnika, ureditev ustroja pločnika, delna sanacija odvodnjavanja vozišča ter na novo...

Beri dalje
2 NOV, 2020
Občinska volilna komisija Občine Rogaška Slatina poziva k predlaganju kandidatov za imenovanje v volilne odbore za izvedbo naknadnega referenduma dne 13.12.2020

Občinska volilna komisija vodi izvedbo naknadnega referenduma o uveljavitvi splošnega akta Odloka o razpisu naknadnega referenduma o uveljavitvi Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje P3 z okolico (ZD7) v Rogaški Slatini, ki je razpisan za dne...

Beri dalje
Pegaz