Uradne objave

Glavne uradne objave

22 DEC, 2020
Občinska volilna komisija Občine Rogaška Slatina objavlja poročilo o izzidu naknadnega referenduma 2020

Na spletišču Občinske volilne komisije Občine Rogaška Slatina je na vpogled Poročilo Občinske volilne komisije Občine Rogaška Slatina o izzidu glasovanja na naknadnem referendumu o uveljavitvi Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje P3 z okolico...

Beri dalje
7 DEC, 2020
Možnost predčasnega glasovanja za naknadni referendum 2020

Občinska   volilna  komisija  Občine Rogaška Slatina obvešča volivce, ki bodo na dan glasovanja za naknadni referendum 2020, dne 13.12.2020 odsotni, da lahko glasujejo tudi pred tem dnem; na volišču za predčasno glasovanje (šifra volišča 106901) izpolnijo pisno izjavo o zadržanosti.   Volišče za...

Beri dalje
2 DEC, 2020
Objava javnega natečaja za uradniško delovno mesto Vodja oddelka za razvoj in investicije

Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07- UPB, 65/08, 69/08-ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E in 40/12 – ZUJF) Občina Rogaška Slatina, Izletniška ulica 2, 3250 Rogaška Slatina objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta za nedoločen čas s polnim...

Beri dalje
30 NOV, 2020
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja objavlja javni poziv za predlaganje kandidatov za sodnike porotnike

Na podlagi Poziva Okrožnega sodišča v Celju (Uradni list RS, št. 168/20) Komisija za volitve, imenovanja in mandatna vprašanja objavlja Javni poziv za predlaganje kandidatov za sodnike porotnike Okrožnega sodišča v Celju.   Rok za predlaganje kandidatov je 14.12.2020 do 12.00....

Beri dalje
27 NOV, 2020
Objava Občinske volilne komisije Občine Rogaška Slatina glede možnosti glasovanja za naknadni referendum

Občinska volilna komisija Občine Rogaška Slatina bo pisno obvestila vse volivce na območju Občine Rogaška Slatina o dnevu glasovanja za naknadni referendum (obvestilo volivcu) in o volišču, na katerem so vpisani v volilni imenik.   Volivci, ki se zaradi bolezni ne morejo osebno zglasiti na...

Beri dalje
26 NOV, 2020
Ponovna objava javnega zbiranja ponudb za prodajo nepremičnine

Na podlagi 51. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18)  ter na podlagi Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Rogaška Slatina za leto 2020 Občina Rogaška Slatina, ki jo zastopa mag. Branko Kidrič, župan, objavlja...

Beri dalje
26 NOV, 2020
Objava namere o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe, k.o. 1182

Občina Rogaška Slatina na podlagi 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18 in 61/20 - ZDLGPE) ter v povezavi z 19. členom Uredbe stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18)...

Beri dalje
25 NOV, 2020
Občinska volilna komisija Občine Rogaška Slatina javno objavlja besedilo odloka o razpisu referenduma in odloka, o uveljavitvi katerega se bo odločalo na referendumu dne 13.12.2020

Občinska volilna komisija Občine Rogaška Slatina, Izletniška ulica 2, 3250 Rogaška Slatina, na podlagi 34. in 56. člena Zakona o referendumu in ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94, 13/95 - odl. US, 38/96, 43/96 - odl. US, 82/98 - Uradni list RS, št. 57/96, 59/01, 11/03 - odl. US, 24/03 -...

Beri dalje
20 NOV, 2020
Javni poziv za sofinanciranje obratovalnih stroškov podjetjem v gostinstvu in turizmu v času epidemije COVID-19

SPIRIT je objavil JAVNI POZIV ZA SOFINANCIRANJE OBRATOVALNIH STROŠKOV PODJETJEM V GOSTINSTVU IN TURIZMU V ČASU EPIDEMIJE COVID-19. Rok za prijavo je 26.11.2020.   Predmet javnega poziva je sofinanciranje obratovalnih stroškov podjetij v gostinstvu in turizmu za čas prvega vala razglašene...

Beri dalje
19 NOV, 2020
Javna objava prednostne liste za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem, javni razpis 2020

Občina Rogaška Slatina, Izletniška ulica 2, Rogaška Slatina je dne 29.5. 2020, na podlagi 87. člena Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/03, 18/04 - ZVKSES, 47/06 - ZEN, 45/08 - ZVEtL, 57/08, 62/10 - ZUPJS, 56/11 - odl. US, 87/11 in 40/12 - ZUJF, 14/17 – odl. US in 27/17) in Pravilnika o...

Beri dalje
Pegaz