Obvestilo o končanem javnem natečaju za uradniško delovno mesto Vodja projektov

09. 11. 2023

 

 

Obveščamo vas, da je bil na javnem natečaju 110 - 0011/2023 za zasedbo  uradniškega delovnega mesta Vodja projektov v občinski upravi občine Rogaška Slatina, ki je bil objavljen na spletni strani občine dne 13.10.2023 in Zavodu RS za zaposlovanje z registrsko številko prijave PB53793 izbran kandidat.

 

Neizbrani kandidati imajo v osmih dneh od vročitve sklepa pravico do vpogleda v vse podatke, ki jih je izbrani kandidat navedel v prijavi na javni natečaj in dokazujejo izpolnjevanje natečajnih pogojev in v vsa gradiva natečajnega postopka.

 

Dodatne informacije o natečajnem postopku lahko pridobite pri Petri Gašparić, tel. 038181715.

 

Vse navedbe v moški slovnični obliki veljajo tudi za žensko slovnično obliko.