Obvestilo o zaključenem javnem natečaju za delovno mesto Inšpektor III

06. 02. 2024

Obveščamo vas, da je bil na javnem natečaju za zasedbo uradniškega delovnega mesta Inšpektor III v Medobčinskem inšpektoratu in redarstvu občin Rogaška Slatina, Rogatec, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Kozje, št. 110 - 0018/2023, ki je bil objavljen na spletni strani občine dne 22.12.2023 in zavodu RS za zaposlovanje z registrsko številko prijave PD08759 izbran kandidat.

 

Neizbrani kandidati imajo v osmih dneh od vročitve sklepa pravico do vpogleda v vse podatke, ki jih je izbrani kandidat navedel v prijavi na javni natečaj in dokazujejo izpolnjevanje natečajnih pogojev in v vsa gradiva natečajnega postopka.

 

Dodatne informacije o natečajnem postopku lahko pridobite pri Petri Gašparić, tel. 038181715.

 

V besedilu uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za vse spole.