Javna objava pogojev za pridobitev brezplačnih plakatnih mest v volilni kampanji za volitve v Evropski parlament 2024

17. 03. 2024

 

Na podlagi 8. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 11/11, 98/13 in 8/15) in 16. člena Odloka o oglaševanju in plakatiranju v Občini Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 58/17) Občina Rogaška Slatina

 

JAVNO OBJAVLJA

 

pogoje za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest na območju Občine Rogaška Slatina med volilno kampanjo za volitve poslancev iz RS v Evropski parlament

I.

V skladu z določili Odloka o razpisu volitev poslancev iz RS v Evropski parlament, ki bodo 9. junija 2024  se za potrebe volilne kampanje na območju Občine Rogaška Slatina določijo naslednja brezplačna plakatna mesta:

 

1. informacijski steber parkirišče pri občini

2. informacijski steber parkirišče pri objektu oskrbovanih stanovanj

3. informacijski steber parkirišče pri cerkvi Sv. Križ

4. informacijski steber parkirišče Steklarna Rogaška

5. informacijski steber parkirišče PC Sonce

6. informacijski steber parkirišče pri ZP Rogaška Slatina

7. informacijski steber parkirišče Ratanska, pri trgovini Mercator

8. informacijski steber parkirišče naselje Žibernik.

 

II.

Na brezplačnih plakatnih mestih plakate namešča pooblaščeni plakater občine. Enakopravnost pri lepljenju in nameščanju plakatov se vsem organizatorjem volilne kampanje zagotavlja z žrebom vrstnega reda vlog, prispelih pred dnem začetka volilne kampanje. Kasneje prispeli plakati se nameščajo v zaporednem vrstnem redu, kot prispeli.

 

Žreb vrstnega reda lepljenja plakatov se bo opravil dne 8.5.2024 ob 12. uri na sedežu občine.

 

III.

Pri postavitvi plakatnega mesta na zemljišču v zasebni lasti si je organizator referendumske kampanje dolžan priskrbeti soglasje lastnika. Občina Rogaška Slatina ne zagotavlja plakatnih mest, ki bi bila organizatorjem na voljo proti plačilu.

 

IV.

Pooblaščeni plakater bo najkasneje v roku 15 dni po dnevu glasovanja odstranil vse plakate in druge oglaševalske vsebine iz plakatnih mest iz I. točke te objave.

 

 

Številka: 426 - 0003/2024

Rogaška Slatina, 15.3.2024

 

mag. Branko Kidrič

ŽUPAN