Javni poziv za evidentiranje kandidatov za imenovanje v Svet OI JSKD Rogaška Slatina

28. 03. 2024

OBČINA ROGAŠKA SLATINA

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Izletniška ulica 2, 3250 Rogaška Slatina

T: 03 81 81 700

F: 03 81 81 724

E: obcina@rogaska-slatina.si

www.rogaska-slatina.si

 

Številka: 032 – 0008/2024

Datum:   28.3.2024

 

 

Zadeva: Javni poziv za evidentiranje kandidatov za Svet OI JSKD Rogaška Slatina

 

 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je na 12. redni seji dne 27.3.2024 obravnavala poziv Javnega sklada za kulturne dejavnosti za oblikovanje predloga za imenovanje članov Sveta območne izpostave.

 

V skladu z Aktom o ustanovitvi Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 72/10), člane sveta območne izpostave imenuje direktor javnega sklada na predlog samoupravnih lokalnih skupnosti iz območja izpostave. Te predlog oblikujejo tako, da k evidentiranju kandidatov pozovejo društva, zveze društev in posameznike, ki delujejo v kulturi v posamezni skupnosti.

 

Skladno s sklepom o sestavi svetov območnih izpostav JSKD, št. 0131-1/7 z dne 16. 11. 2011, se bodo v svet naše območne izpostave imenovali trije predstavniki, in sicer dva imenuje Občinski svet Občine Rogaška Slatina, enega pa Občinski svet Občine Rogatec. Svet območne izpostave ima štiriletni mandat.

 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja poziva zainteresirano javnost s področja kulturnih dejavnosti, da do dne 10.4.2024 na naslov Občine Rogaška Slatina, Izletniška ulica 2, 3250 Rogaška Slatina na priloženem instrukcijskem obrazcu poda predloge za imenovanje v svet izpostave.

 

 

 

                                mag. Bojan Pirš, l.r.

                                 Predsednik komisije