Obvestilo o zaključku javnega natečaja

14. 05. 2024

Obveščamo vas, da je bil na javnem natečaju za zasedbo uradniškega delovnega mesta Vodja oddelka za okolje in prostor v občinski upravi Občine Rogaška Slatina, ki je bil objavljen na uradni spletni strani občine dne 17. 04. 2024 in Zavodu RS za zaposlovanje z registrsko številko prijave PF91493 izbran kandidat.

 

Neizbrani kandidati imajo v osmih dneh od vročitve sklepa pravico do vpogleda v vse podatke, ki jih je izbrani kandidat navedel v prijavi na javni natečaj in dokazujejo izpolnjevanje natečajnih pogojev in v vsa gradiva natečajnega postopka. V besedilu uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

 

Dodatne informacije o natečajnem postopku lahko pridobite pri Petri Gašparić, tel. 038181715.