Javna razgrnitev pobude in Elaborata lokacijske preveritve za določitev obsega stavbnega zemljišča na posamični poselitvi na zemljišču s parc. št. 73/2 k.o. Negonje

05. 06. 2024

Od 5. 6. 2024 do 19. 6. 2024 bo potekala javna razgrnitev pobude in Elaborata lokacijske preveritve za določitev obsega stavbnega zemljišča na posamični poselitvi na zemljišču s parc. št. 73/2 k.o. Negonje. Gradivo bo javno razgrnjeno v prostorih Oddelka za okolje in prostor Občine Rogaška Slatina, Izletniška ulica 2, 3250 Rogaška Slatina in na spletni strani Občine.

 

Zainteresirana javnost lahko predloge in pripombe pošlje v pisni obliki na naslov Občina Rogaška Slatina, Izletniška ulica 2, 3250 Rogaška Slatina ali na obcina@rogaska-slatina.si do 19. 6. 2024, s pripisom »Lokacijska preveritev 3862«.