Obvestilo Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin

21. 06. 2024

Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin opozarja vinogradnike, da je za preprečevanje širjenja zlate trsne rumenice nujno zatiranje ameriškega škržatka z ustreznimi fitofarmacevtskimi sredstvi.

 

Poudarjamo, da je zaradi varstva čebel treba dosledno upoštevati navodila za uporabo fitofarmacevtskih sredstev ter opozorila na etiketi.