Prijava škode na stvareh zaradi posledic močnih neurij z obilnim deževjem, vetrom, zemeljskimi plazovi in poplavami 3. in 7. junija 2024

01. 07. 2024

Občina Rogaška Slatina obvešča, da je Uprava RS za zaščito in reševanje izdala sklep o pričetku ocenjevanja škode na stvareh zaradi posledic močnih neurij z obilnim deževjem, vetrom,  zemeljskimi plazovi in poplavami 3. in 7. junija 2024.

Škodo na stvareh se ocenjuje na obrazcih:

1 obrazec za KMETIJSKA ZEMLJIŠČA; ocenjuje se škoda na poškodovanih zemljiščih zaradi plazenja, nanosa mulja, kamenja, z namenom povrnitve kmetijskega zemljišča v prvotno stanje in nepredvidenih stroškov sanacije. Škoda na kmetijskih pridelkih zaradi neurja in toče se ne ocenjuje!

4 obrazec za DELNO ŠKODO NA OBJEKTU

5 obrazec za ŠKODE NA GRADBENIH INŽENIRSKIH OBJEKTIH

Prijava škode je možna od torka 2. julija do petka 12. julija 2024 na predpisanih obrazcih z vsemi zahtevanimi podatki. K izpolnjenim in podpisanim obrazcem je treba priložiti fotografije poškodb, nastalih v neurju.

Vloge so na voljo na spletni strani občine, dvignete in vložite  pa jih lahko tudi na vložišču Občine Rogaška Slatina v poslovnem času občinske uprave (pon., tor., čet.: 8.00 - 15.00, sre.: 8.00 - 16.00 in pet. 8.00 - 14.00).

Pri tem je potrebno upoštevati, da se ocenjuje povzročena škoda. Popis škode na kmetijskih pridelkih ni predmet popisa.

 

Za dodatne informacije lahko v času uradnih ur pokličete na tel. št.:

(03) 81 81 700, e - naslov:

(03) 81 81 703 (g. Dragan Šućur)

 

Priloge: