Predlogi odlokov o pogrebni in pokopališki dejavnosti v Občini Rogaška Slatina

27. 05. 2019

Občina Rogaška Slatina je pričela s postopki za ureditev pogrebne in pokopališke dejavnosti v skladu z novim Zakonom o pogrebni in pokopališki dejavnosti in na njegovi podlagi sprejetimi podzakonskimi predpisi.

Zaradi nove pravne ureditev pogrebne in pokopališke delavnosti v Sloveniji, je za občine uskladitev z novimi predpisi obvezna. Predpisi, ki neposredno urejajo to področje so:

 

 

 Na podlagi navedenih predpisov so pripravljeni naslednje osnutke aktov:

 

 

Občinski Svet Občine Rogaška Slatina je predloge zgoraj navedenih treh odlokov uvrstil na 6. redno sejo Občinskega sveta, ki bo 29.5.2019, na kateri bo izvedena splošna razprava.

 

Občane, njihove organizacije, strokovne in druge javnosti pozivamo, da se lahko vključijo v pripravo predlogov navedenih treh splošnih aktov občine. V roku trideset lahko na Občino Rogaška Slatina posredujete morebitne pripombe in predloge k navedenim aktom.

 

Občina Rogaška Slatina