Obvestilo o izobešanju zastave Republike Slovenije med državnimi prazniki

26. 04. 2019

Občina Rogaška Slatina objavlja obvestilo o pravilnem načinu izobešanja zastav med državnimi prazniki

OBČINA ROGAŠKA SLATINA

Izletniška ulica 2, 3250 Rogaška Slatina

 

Datum: 25. 04. 2019

-

Zadeva: Izobešanje zastave Republike Slovenije med državnimi prazniki

 

Ker sta pred nami dva državna praznika, dan upora proti okupatorju in praznik dela, je to tudi priložnost, da pravne osebe, občanke in občane pozovemo k pravilnemu izobešanju slovenske zastave. Kljub temu, da je pohvalno, da veliko občanov slovensko zastavo ob državnih praznikih obesi tudi na svoje poslovne objekte in stanovanjske hiše, pa večkrat opažamo, da so zastave izobešene nepravilno ali pa so v neprimernem stanju. Ker izobešanje zastav določa zakon, v pomoč pravnim osebam in občanom povzemamo njegove določbe glede izobešanja slovenske zastave v času državnih praznikov.

Zastave izobešamo ob praznikih Republike Slovenije (RS) pred objekti, kjer so prostori državnih ali lokalnih organov, ter na drugih javnih objektih in seveda tudi na stanovanjskih hišah in drugih primernih krajih. Stalno je zastava izobešena na sedežih najvišjih organov RS, na mejnih prehodih, pred policijskimi postajami, pri vzgojno-izobraževalnih zavodih in na sedežih diplomatsko-konzularnih predstavništev Slovenije v tujini.

 

Zastave pa lahko izobesimo tudi ob različnih pomembnih dogodkih, kot so občinski praznik, na športnih in kulturnih tekmovanjih, ob mednarodnih srečanjih in raznih prireditvah, javnih shodih ipd.

Državni prazniki, ob katerih se izobešajo zastave, so:

  • 8. februar – slovenski kulturni praznik;
  • 27. april – dan upora proti okupatorju;
  • 1. in 2. maj – praznik dela;
  • 8. junij – dan Primoža Trubarja (ni dela prost dan);
  • 25. junij – dan državnosti;
  • 17. avgust – združitev prekmurskih Slovencev z matičnim narodom (ni dela prost dan);
  • 15. september – dan vrnitve Primorske k matični domovini (ni dela prost dan);
  • 25. oktober – dan suverenosti (ni dela prost dan);
  • 23. november – dan Rudolfa Maistra (ni dela prost dan);
  • 26. december – dan samostojnosti in enotnosti.

 

Prav je, da zastavo izobesimo tudi 26. julija, ob prazniku Občine Rogaška Slatina.

 

Zastav ne izobešamo ob dveh državnih praznikih, to sta 1. in 2. januar ter 1. november. Prav tako se zastav ne izobeša ob dela prostih dnevih: velikonočna nedelja in velikonočni ponedeljek, binkoštna nedelja, 15. avgust – Marijino vnebovzetje, 31. oktober – dan reformacije in 25. december – božič.

 

Zastava se praviloma izobesi dan pred praznikom in umakne dan po prazniku oz. prvi delovni dan po prazniku. Ob državni zastavi in zastavi Evropske unije je lahko izobešena še občinska zastava ter druge (šolska zastava, zastava organizacije…) Zastave se ne sme uporabljati, če je poškodovana ali po videzu kako drugače neprimerna. Pomembno je, da je uporaba zastave v skladu z zakonom in da se z njo spoštljivo ravna.

 

Pri postavitvi zastav je vrstni red zakonsko določen. Zastava RS se pravilno izobesi tako, da je s krajšim delom vpeta ob drog. Barvni pasovi si od vrha navzdol sledijo v vrstnem redu: bel, moder in rdeč. Grb je v levem zgornjem kotu.

 

V izjemnih primerih (ki ga sicer zakon ne predvideva) se zastava izobesi vertikalno. V tem primeru si barvni pasovi sledijo, gledano od spredaj, od leve proti desni: bel, moder in rdeč. Grb je v zgornjem levem kotu. Na ta način izobešene zastave vidimo na oknih in balkonih hiš.

 

Zastava RS je vedno na častnem mestu, kar pomeni:

- če je izobešena poleg še ene druge zastave, mora biti, gledano od spredaj, vedno na levi strani

- če so tri zastave, je zastava RS v sredini (levo od nje je zastava EU in desno zastava občine)

- če je zastav več kot tri, je prva v vrsti od leve proti desni zastava RS, sledi zastava EU …, gledano od spredaj

- če je zastav več kot tri in so razvrščene v krogu ali polkrogu, je zastava RS v sredini kroga ali polkroga.

 

Ko zastava RS visi v notranjem prostoru, jo poravnamo tako, da je grb, gledano od spredaj, s širšim delom obrnjen v desno.

 

Prav je, da smo ponosni sami nase in na svojo državo, ter da kot državljani 10-krat v letu ob praznikih ne pozabimo na svoje simbole in domovino. Ustvarimo praznično podobo našega turističnega mesta tudi s tem, da ob praznikih na poslovnih stavbah, pri podjetjih in pri svojih hišah izobesimo zastave.

Slovensko, evropsko in občinsko zastavo v treh velikostih, in sicer 55 x 138 cm (cena 9 €), 70 x 175 cm (cena 13 €) in 100 x 200 cm (cena 15 €) lahko kupite pri Zavodu za turizem in kulturo Rogaška Slatina – na TIC-u (Zdraviliški trg 1).