Žrebanje vrstnega reda plakatnih mest za Evropske volitve 2019

25. 04. 2019

Občina Rogaška Slatina, v skladu z Javno objavo pogojev za pridobitev plakatnih mest za Evropske volitve 2019, objavlja izžrebani zaporedni vrstni red plakatnih mest.

OBČINA ROGAŠKA SLATINA
Izletniška ulica 2, 3250 Rogaška Slatina

 

T: 03 81 81 700
F: 03 81 81 724
E: obcina@rogaska-slatina.si
www.rogaska-slatina.si

 

Številka: 426-0006/2019
Datum: 25.4.2019

 

Zadeva: Zapisnik o izvedenem javnem žrebu vrstnega reda plakatnih mest za volilno kampanjo za volitve dne 26.5.2019

 

Dne 25.4.2019 ob 8.00 uri na sedežu Občine Rogaška Slatina, Izletniška ulica 2, 3250 Rogaška Slatina se v prisotnosti Simone Dobnik, Podsekretarke in Petre Gašparić, Podsekretarke izvede žreb zaporednega vrstnega reda prispelih vlog organizatorjev volilnih kampanj (8). Predstavniki list se vabilu za izvedbo žreba, poslanemu dne 24.4.2019, niso odzvali.

 

Iz zaprte škatle se po naslednjem vrstnem redu izvlečejo listki z imeni političnih strank, ki so predhodno vložile vlogo:

 

1. Domovinska liga

2. SD

3. SLS

4. Zeleni Slovenije

5. Levica

6. NSI

7. SMC

8. LMŠ

 

Po tem vrstnem redu se plakati nameščajo na določena plakatna mesta. Seznam izžrebanih mest se dne 25.4.2019 vroči pooblaščeni plakaterki. Ostali plakati se nameščajo po zaporednem vrstnem redu prispetja.

 

Zapisnik prebran, brez pripomb.

Zaključeno ob 8.10 uri.

 

Simona Dobnik

Podsekretarka

 

Petra Gašparić

Podsekretarka