Občina Rogaška Slatina objavlja namero o sklenitvi treh neposrednih menjalnih pravnih poslov

02. 04. 2019

Po poteku 20 dni bo Občina Rogaška Slatina pristopila k sklenitvi menjalnih pogodb s fizičnimi osebami v treh katastrskih občinah.

1. Občina Rogaška Slatina na podlagi 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18) ter v povezavi z 19. členom Uredbe stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) objavlja

 

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE MENJALNE POGODBE

 

za menjavo nepremičnine: katastrska občina 1196 parcela 438/3 v izmeri 405 m2 v lasti občine. Nepremičnina v naravi predstavlja del opuščene javne ceste na Brestovcu. Občina Rogaška Slatina bo pridobila nepremičnino v lasti fizične osebe, del kategorizirane ceste v k.o. Brestovec, parc.št. 176/2 v izmeri 169 m2.

 

Za menjavo predmetne nepremičnine bo sklenjena neposredna pogodba, v skladu s sklepom Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina z dne 27.3.2019. Menjalna pogodba bo sklenjena po poteku najmanj 20 dni od objave te namere na spletni strani občine Rogaška Slatina.

 

Kontaktna oseba za dodatne informacije o predmetni nepremičnini je Petra Gašparić, petra.gasparic@rogaska-slatina.si, 038181715.

 

Občine Rogaška Slatina si pridržuje pravico, da lahko do sklenitve pravnega posla, brez odškodninske odgovornosti, ustavi postopek.

 

2.  Občina Rogaška Slatina na podlagi 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18) ter v povezavi z 19. členom Uredbe stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) objavlja

 

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE MENJALNE POGODBE

 

za menjavo nepremičnine: katastrska občina 1180 parcela 350/8 v izmeri 25 m2 v lasti občine. Nepremičnina v naravi predstavlja del opuščene javne ceste na Topolah. Občina Rogaška Slatina bo pridobila nepremičnino v lasti fizične osebe, del kategorizirane ceste v k.o. Topole, parc.št. 254/25 v izmeri 358 m2.

Za menjavo predmetne nepremičnine bo sklenjena neposredna pogodba, v skladu s sklepom Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina z dne 27.3.2019. Menjalna pogodba bo sklenjena po poteku najmanj 20 dni od objave te namere na spletni strani občine Rogaška Slatina.

 

Kontaktna oseba za dodatne informacije o predmetnih nepremičninah je Petra Gašparić, petra.gasparic@rogaska-slatina.si, 038181715.

 

Občine Rogaška Slatina si pridržuje pravico, da lahko do sklenitve pravnega posla, brez odškodninske odgovornosti, ustavi postopek.

 

3. Občina Rogaška Slatina na podlagi 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18) ter v povezavi z 19. členom Uredbe stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) objavlja


NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE MENJALNE POGODBE

 

za menjavo nepremičnine: katastrska občina 2635 parcela 1802/2 v izmeri 734 m2 v lasti občine. Nepremičnina v naravi predstavlja del opuščene javne ceste ob Sotelski cesti. Občina Rogaška Slatina bo pridobila nepremičnino v lasti fizične osebe, del kategorizirane ceste v k.o. Rjavica, parc.št. 41/2 v izmeri 377 m2.

 

Za menjavo predmetne nepremičnine bo sklenjena neposredna pogodba, v skladu s sklepom Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina z dne 27.3.2019. Menjalna pogodba bo sklenjena po poteku najmanj 20 dni od objave te namere na spletni strani občine Rogaška Slatina.

 

Kontaktna oseba za dodatne informacije o predmetnih nepremičninah je Petra Gašparić, petra.gasparic@rogaska-slatina.si, 038181715.

 

Občine Rogaška Slatina si pridržuje pravico, da lahko do sklenitve pravnega posla, brez odškodninske odgovornosti, ustavi postopek.