Občina Rogaška Slatina objavlja javni razpis za sofinanciranje MKČN v letu 2019

14. 03. 2019

Občina Rogaška Slatina razpisuje nepovratna finančna sredstva za pospeševanje zaposlovanja v letu 2019 v višini 34.000,00 EUR. Rok prijave je do vključno 31.10.2019.

Javni razpis je objavljen dne 15.3.2019 tudi v Rogaških novicah. Dodatne informacije dobite na Občini Rogaška Slatina, Oddelek za gospodarstvo, Valerija Šket na telefonski številki 81-81-728, elektronska pošta: valerija.sket@rogaska-slatina.si, vsak delovnik med 8. in 14. uro.

 

Razpisna dokumentacija: