Ukrepi za redčenje obvodne vegetacije

12. 03. 2019

Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Celje, izvaja aktivnosti za ozaveščanje lastnikov obvodnega sveta, o pravilnih ukrepih za redčenje obvodne vegetacije.

Nepravilno ravnanje z obvodno vegetacijo lahko pripelje do erozije.

Proti koncu zime, ko naj bi zemlja še počivala, lastniki obrezujejo drevesa in grmovje ter izvajajo sečnjo, zato bo več poudarka pri ozaveščanju.

Drevesa in grmovje, ki obdajajo struge potokov in rek, na prvi pogled delujejo samoumevni in samorastniški. Vendar je rastje, ki je najpogosteje ostanek krčenja gozda za kmetijske površine, precej pomembno. "Brez vegetacije se erozijska moč vode poveča in kaj kmalu povzroči spodjedanje bregov, prestavljanje strug, odnašanje jezov in mostov," pojasni vodja celjske območne enote Zavoda RS za varstvo narave, pojasni vodja celjske območne enote Zavoda RS za varstvo narave Tanja Košar Starič.

 

Več o tej vsebini si lahko preberete v naslednjem prispevku:


Nepravilno ravnanje z obvodno vegetacijo lahko pripelje do erozije.

Cilj skrbi za obvodno rastje je ohranjanje zveznosti krošenj vzdolž vodotoka z raznovrstnim slojem.