Javni razpis - ostala društva 2019

07. 03. 2019

Občna objavlja JAVNI RAZPIS za sofinanciranje programov društev v 2019, ki ne sodijo med športna, kulturna ali humanitarna društva ter društev s področja kmetijstva ali turizma. Zadnji rok za prijavo je 10.april 2019.

Razpisno dokumentacijo ter informacije o javnem razpisu lahko vsi zainteresirani dobijo vsak delovni dan (ponedeljek torek in četrtek od 8.00 do 15.00 ure, sreda od 8.00 do 16. ure in petek od 8.00 do 14.00 ure) tudi na Občini Rogaška Slatina, Izletniška ulica 2, 3250 Rogaška Slatina; pisarna številka 306, kontaktna oseba Marjan Čuješ. Informacije na telefonski številki; 03/81-81-714 ali 03/81-81-700; e-naslov: marjan.cujes@rogaska-slatina.si.

 

Razpis je pripravljen v skaldu s Pravilnikom o zagotavljanju sredstev iz proračuna Občine Rogaška Slatina za izvajanje dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij (Uradni list RS, št. 54/04).

 

Razpisna dokumentacija

 

OBRAZCI V PDF DATOTEKAH: