Prenehanje velike požarne ogroženosti naravnega okolja

07. 03. 2019

Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje razglaša prenehanje velike požarne ogroženosti naravnega okolja, razglašene 25. februarja 2019

OPOZORILO

 

Na podlagi 8. člena Uredbe o varstvu pred požarom v naravnem okolju (Ur. list RS, št. 20/14), Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje razglaša prenehanje velike požarne ogroženosti naravnega okolja, razglašene 25. februarja 2019, v občinah na območju Izpostav Uprave RS za zaščito in reševanje Kranj, Celje, Slovenj Gradec, Maribor, Ptuj in Murska Sobota ter v občinah Bovec, Kobarid in Tolmin na območju Izpostave Uprave RS za zaščito in reševanje Nova Gorica. Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi

nesrečami in Policija bosta od 5. marca 2019 na zgoraj navedenih območjih prenehala izvajati poostren nadzor.

 

V preostalih občinah na območju Izpostave Uprave RS za zaščito in reševanje Nova Gorica ter v občinah na območju Izpostav Uprave RS za zaščito in reševanje Ljubljana, Trbovlje, Brežice, Novo mesto, Postojna in Koper velika požarna ogroženost naravnega okolja še naprej ostaja v veljavi. Na teh območjih bosta Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami in Policija še vedno izvajala poostren nadzor.

Priloga: 

 

 

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO
UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE
ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE
URAD ZA OPERATIVO
Center za obveščanje Republike Slovenije
Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana