Javni razpis za sofinanciranje programov, projektov, prireditev, ki niso predmet drugih financiranje

07. 03. 2019

Občina Rogaška Slatina objavlja javni razpis za sofinanciranje programov, projektov, prireditev, ki niso predmet drugih financiranj iz proračuna občine v letu 2019. Rok za prijavo je 15. november 2019 oz. do porabe sredstev.

Javni razpis je objavljen dne 8. 3. 2019 tudi v Rogaških novicah. Vse podrobnosti v zvezi z javnim razpisom so podane v razpisni dokumentaciji. Dodatne informacije pa se lahko dobijo na Občini Rogaška Slatina, Oddelku za družbene dejavnosti, Polonca Golob Kovačič, na tel. 03/81-81-717 oz. po elektronski pošti polonca.golob-kovacic@rogaska-slatina.si vsak delovnik med 8. in 14. uro.

 

Razpisna dokumentacija se lahko dvigne na vložišču Občine v ponedeljek, torek in četrtek med 8. in 15. uro, v sredo med 8. in 16. uro in v petek med 8. in 14. uro ter na spletni strani občine www.rogaska-slatina.si.

 

Razpisna dokumentacija:

 

Javni razpis za sofinanciranje programov, projektov, prireditev, ki niso predmet drugih financiranj iz proračuna Občine Rogaška Slatina v letu 2019 SE ZAKLJUČI, zaradi porabe sredstev. Vse vloge prispele po 22. 8. 2019 bodo neodprte vrnjene pošiljateljem.