Javni razpis za sofinanciranje programov na področju športa v letu 2019

07. 03. 2019

Občina Rogaška Slatina objavlja javni razpis za sofinanciranje programov, projektov, prireditev, ki niso predmet drugih financiranj iz proračuna občine v letu 2019. Rok za prijavo je 15. november 2019 oz. do porabe sredstev.

Javni razpis je objavljen dne 8. 3. 2019 tudi v Rogaških novicah. Vse podrobnosti v zvezi z javnim razpisom so podane v razpisni dokumentaciji. Dodatne informacije pa se lahko dobijo na Občini Rogaška Slatina, Oddelku za družbene dejavnosti, Polonca Golob Kovačič, na tel. 03/81-81-717 oz. po elektronski pošti polonca.golob-kovacic@rogaska-slatina.si vsak delovnik med 8. in 14. uro.

 

Razpisna dokumentacija se lahko dvigne na vložišču Občine v ponedeljek, torek in četrtek med 8. in 15. uro, v sredo med 8. in 16. uro in v petek med 8. in 14. uro ter na spletni strani občine www.rogaska-slatina.si.

 

Razpisna dokumentacija:

 

Javni razpis za sofinanciranje programov, projektov, prireditev, ki niso predmet drugih financiranj iz proračuna Občine Rogaška Slatina v letu 2019 SE ZAKLJUČI, zaradi porabe sredstev. Vse vloge prispele po 22. 8. 2019 bodo neodprte vrnjene pošiljateljem.