Obvestilo o zaključku javnega natečaja za delovno mesto Občinski redar III

27. 02. 2019

Javni natečaj za zasedbo uradniškega delovnega mesta se je zaključil z izbiro kandidata.

M E D O B Č I N S K I I N Š P E K T O R A T I N R E D A R S T V O
občin Rogaška Slatina, Rogatec, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Kozje

Izletniška ulica 2, 3250 Rogaška Slatina
T: (03)818-17-01; 818-17-34, F:03 81-81-724
E:inspektorat@rogaska-slatina.si

 

 

Številka: 7113-0027/2018
Datum: 27.2.2019

_

 

Zadeva: Obvestilo o zaključku javnega natečaja za delovno mesto Občinski redar III

 

Obveščamo vas, da je bila na javnem natečaju za zasedbo uradniškega delovnega mesta »Občinski redar III« v Medobčinskem inšpektoratu in redarstvu občin Rogaška Slatina, Rogatec, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Kozje ki je bil objavljen na spletni strani občine dne 3.1.2019 in na Zavodu RS za zaposlovanje izbran kandidat.

 

Neizbrani kandidati imajo v osmih dneh od vročitve sklepa pravico do vpogleda v vse podatke, ki jih je izbrani kandidat navedel v prijavi na javni natečaj in dokazujejo izpolnjevanje natečajnih pogojev in v gradiva natečajnega postopka.

 

Dodatne informacije o natečajnem postopku lahko dobite pri Petri Gašparić, tel. 038181715.

 

 

 

mag. Branko KIDRIČ

Župan