Obvestilo o zaključenem javnem natečaju za delovno mesto Vodja oddelka za gospodarstvo

26. 02. 2019

Javni natečaj za zasedbo uradniškega delovnega mesta se je zaključil z izbiro kandidatke.

OBČINA ROGAŠKA SLATINA
Izletniška ulica 2, 3250 Rogaška Slatina

 

T: 03 81 81 700
F: 03 81 81 724
E: obcina@rogaska-slatina.si
www.rogaska-slatina.si

 

Številka: 110-0026/2018

Datum:   26.2.2019

_

 

Zadeva: Obvestilo o zaključku javnega natečaja za delovno mesto Vodja oddelka za gospodarstvo

 

Obveščamo vas, da je bila na javnem natečaju za zasedbo uradniškega delovnega mesta »Vodja oddelka za gospodarstvo« v občinski upravi Občine Rogaška Slatina, ki je bil objavljen na spletni strani občine dne 3.1.2019 in na Zavodu RS za zaposlovanje z registrsko številko prijave HP25621 izbrana kandidatka.

 

Neizbrani kandidati imajo v osmih dneh od vročitve sklepa pravico do vpogleda v vse podatke, ki jih je izbrani kandidat navedel v prijavi na javni natečaj in dokazujejo izpolnjevanje natečajnih pogojev in v gradiva natečajnega postopka.

 

Dodatne informacije o natečajnem postopku lahko dobite pri Petri Gašparić, tel. 038181715.

 

 

 

mag. Branko KIDRIČ

Župan