Velika požarna ogroženost - razglas

22. 02. 2019

Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje razglaša od 25. februarja 2019 veliko požarno ogroženost v naravnem okolju na celotnem območju države Slovenije. Razglas velja za območja brez snežne odeje.

Na podlagi 8. člena uredbe o varstvu pred požarom v naravnem okolju (Uradni list RS, št. 20/14), Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje

 

R A Z G L A Š A

 

  • veliko požarno ogroženost naravnega okolja 23. februarja in 24. februarja 2019 na območju občin: Koper, Ankaran, Izola, Piran, Ilirska Bistrica, Pivka, Postojna, Sežana, Divača, Hrpelje – Kozina, Komen, Vipava, Ajdovščina, Nova Gorica, Kanal, Brda, Miren – Kostanjevica, Renče – Vogrsko in Šempeter – Vrtojba;

 

  • veliko požarno ogroženost naravnega okolja od 25. februarja 2019 dalje na območju celotne države. Razglas velja za območja brez snežne odeje.

 

Od dne razglasitve velike požarne ogroženosti dalje je v naravnem okolju poleg požiganja in odmetavanja gorečih ali drugih predmetov ali snovi, ki lahko povzročijo požar, prepovedano tudi kuriti, kuriti kresove, požigati na območjih ob infrastrukturnih objektih, izven pozidanih površin uporabljati predmete, naprave ali izvajati aktivnosti, ki lahko povzročijo požar ter izvajati ognjemete.

 

Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami in Policija bosta v času razglašene velike požarne ogroženosti naravnega okolja izvajala poostren nadzor.

 

Prejemnike tega dokumenta prosimo, da z njegovo vsebino seznanijo pristojne organe, enote in osebe znotraj njihovih organizacij.

 

Številka: 8452-1/2017-30 - DGZR
Datum: 22. 02. 2019

 

mag. Stanislav Lotrič
sekretar
namestnik generalnega direktorja