Poziv za predlaganje kandidatov za delovna telesa občinskega sveta in v svete zavodov

10. 01. 2019

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja izdaja poziv za predlaganje kandidatov v Nadzorni odbor, Občinsko volilno komisijo, v delovna telesa občinskega sveta, svete zavodov in druge organe.