Javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto: občinski redar

03. 01. 2019

Občina Rogaška Slatina, Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Rogaška Slatina, Rogatec, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Kozje objavlja prosto delovno mesto Redarja III. Rok za prijavo 15 dni od objave.