Ponovne volitve na volišču št. 10603012 Golub Zvonimir, Spodnje Negonje 12, 3250 Rogaška Slatina

23. 11. 2018

Sklep Občinske volilne komisije Rogaška Slatina o ponovnih volitvah na enem volišču, to je volišče št. 10603012 Golub Zvonimir, Spodnje Negonje 12, 3250 Rogaška Slatina.

Občinska volilna komisija Občine Rogaška Slatina je na podlagi 41. in 95. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72-2630/93, 7-310/94, 33-1353/94, 70-3297/95, 51-2482/02, 73-3567/03, 54-2538/04, 72-3216/05, 72-3215/05, 121-5540/05, 70-3006/06, 46-2514/07, 54-2904/07, 60-3209/07, 45-1987/08, 83-3291/12, 68/17) dne 18. 11. 2018 sprejela

 

S K L E P

 

  1. Ponovne volitve na volišču št. 10603012 Golub Zvonimir, Spodnje Negonje 12, 3250 Rogaška Slatina za 2 in 3 volilno enoto za Občinski svet Občine Rogaška Slatina se opravijo v nedeljo, 2. decembra 2018.
  2. Ponovne volitve na volišču iz 1. točke tega sklepa se opravijo na podlagi obstoječih list kandidatov, ki jih je Občinska volilna komisija Občine Rogaška Slatina potrdila na 5. redni seji dne 25. 10. 2018.
  3. Ta sklep se objavi na spletni in oglasni strani Občine Rogaška Slatina in v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

 

Občinska volilna komisija Občine Rogaška Slatina bo na 9. redni seji dne 19. 11. 2018 imenovala člane volilnega odbora, ki bodo izvajali ponovne volitve za občinski svet.

 

Predsednik Občinske volilne komisije

Občine Rogaška Slatina

Marjan Aleksič l.r.

 

Priloga: