Izjava za javnost - razveljavitev glasovanja za občinski svet na enem volišču

20. 11. 2018

Občinska volilna komisija Občine Rogaška Slatina podaja izjavo za javnost v zvezi z razveljavitvijo glasovanja za občinski svet Občine Rogaška Slatina v 2. in 3. volilni enoti na volišču 10603012, Golub Zvonimir Sp. Negonje 18.

Občinska volilna komisija Občine Rogaška Slatina je na 9. redni seji dne 19.11.2018 v zvezi z razveljavitvijo glasovanja za občinski svet Občine Rogaška Slatina v 2 in 3 volilni enoti na volišču 10603012 s sedežem Golub Zvonimir, Sp. Negonje 18, 3250 Rogaška Slatina sprejela Izjavo za javnost:


Volilni odbor na volišču št. 10603012 Golub Zvonimir, Spodnje Negonje 18, 3250 Rogaška Slatina je ob izvajanju volitev za občinski svet, kjer so glasovali volivci 2. in 3. volilne enote, dne 18.11.2018 ob 13. uri ustavil glasovanje. Ugotovil je, da je pomotoma glasovnice namenjene volitvam v 2. volilni enoti za OS izdajal tako volivcem 2. kot tudi 3. volilne enote. Za volivce 2. volilne enote po 13.00 uri ni bilo več na razpolago glasovnic, saj jih je od Občinske volilne komisije prevzel le toliko, kot je volivcev 2. volilne enote vpisano v volilni imenik na tem volišču. Volivci 2. volilne enote na volišču zato niso mogli glasovati. Po posvetu z OVK Rogaška Slatina je ugotovil, da zaradi zaznane napake ne bo mogoče pravilno ugotavljati izida glasovanja.

 

Občinska volilna komisija Občine Rogaška Slatina je zaradi zaznanih nepravilnosti pri volitvah v občinski svet (2. in 3. VE), ki bi lahko bistveno vplivale na izid volitev, s sklepom razveljavila glasovanje na volišču št. 10603012 Golub Zvonimir, Spodnje Negonje 18, 3250 Rogaška Slatina za občinski svet (2. in 3. VE) in na tem volišču razpisala ponovne volitve na podlagi obstoječih (oz. potrjenih) list kandidatov za Občinski svet Občine Rogaška Slatina.

 

Ponovne volitve na volišču št. 10603012 Golub Zvonimir, Spodnje Negonje 18, 3250 Rogaška Slatina bodo dne 2.12.2018 od 7.00 do 19.00 ure. Predčasne volitve na sedežu Občine Rogaška Slatina, Izletniška ulica 2, 3250 Rogaška Slatina za to volišče bodo v sredo, dne 28.11.2018 od 7.00 do 19.00 ure. Občinska volilna komisija je pri MNZ že naročila nov volilni imenik, na podlagi katerega bo o datumu ponovnega glasovanja čimprej pisno obvestila volivce vpisane v volilni imenik tega volišča. Na Uradnem listu RS je že naročeno tudi tiskanje obvestil volivcem.

 

Predsednik Občinske volilne komisije

Občine Rogaška Slatina

Marjan Aleksič, univ.dipl.prav.

 

Povezave:

  • Zapisnik Občinske volilne komisije o ugotovljenih nepravilnostih pri glasovanju za lokalne volitve 2018 na volišču št. 10603012 Golub Zvonimir, Spodnje Negonje 12, 3250 Rogaška Slatina