Žrebanje vrstnega reda plakatnih mest

13. 10. 2018

Žrebanje vrstnega reda plakatnih mest v skladu z Javno objavo pogojev za pridobitev pravice do uporabe plakatiranja za volilno kampanjo za lokalne volitve 2018 bo dne 17.10.2018 ob 9.00 uri v sejni sobi Občine Rogaška Slatina

Žrebanje vrstnega reda plakatnih mest v skladu z Javno objavo pogojev za pridobitev pravice do uporabe brezplačnega plakatiranja za volilno kampanjo za lokalne volitve 2018 bo

v sredo, 17.10.2018 ob 9.00 uri

v sejni sobi Občine Rogaška Slatina, Izletniška ulica 2.