Javna objava pridobitve pravice do brezplačnih plakatnih mest za LV 2018

03. 09. 2018

Občina Rogaška Slatina javno objavlja 25 plakatnih mest, ki bodo na voljo za brezplačno plakatiranje v volilni kampanji za lokalne volitve 2018.