Obvezno zatiranje ambrozije

20. 07. 2018

Odredba o ukrepih za zatiranje škodljivih rastlin iz rodu Ambrosia določa, da so vsi lastniki in najemniki zemljišč, na katerih raste ambrozija, dolžni odstranjevati to škodljivo rastlino. Pozor, rastlina je alergena.

Obvezno zatiranje pelinolistne ambrozije

 

ODSTRANJEVANJE

Odredba o ukrepih za zatiranje škodljivih rastlin iz rodu Ambrosia (Uradni list RS, St. 63/10) določa, da so vsi lastniki in najemniki zemljišč, na katerih raste ambrozija, dolžni odstranjevati to škodljivo rastlino od začetka rastne dobe in preprečevati njeno ponovno razrast.

Odstranitev ambrozije je potrebno opraviti čimprej, da preprecimo cvetenje in sproščanje cvetnega prahu v okolico.

 

Med glavne načine odstranjevanja ambrozije sodi mehanično odstranjevanje v obliki puljenja oziroma večkratne košnje na način, da rastlina ne razvije cvetov in semen. Rastlina se v primeru, čeje ne odstranimo skupaj s koreninami, hitro obraste, zatoje treba postopek večkrat ponoviti. Semena v zemlji lahko klijejo postopoma, zato je nahajališče ambrozije treba preverjati do konca rastne dobe in tudi v naslednjih letih, saj je seme v zemlji lahko kalivo tudi do 40 let. Odstranjene rastline, ki še ne cvetijo ali semenijo, lahko odložimo med mešane/biološke odpadke, na kompost ali posušimo in sežgemo na dovoljen in varen način. Cvetočih rastlin in rastlin z razvitimi semeni ne odlagamo na kompost!

 

POZOR! Rastlina je alergena, zato pri odstranjevanju uporabimo rokavice, v času cvetenja pa tudi zaščitno masko!

 

Več podatkov o ambroziji: www.uvhvvr.gov.si