Napoved o sklenitvi pravnega posla razpolaganja z nepremičnim premoženjem

01. 06. 2018

Na podlagi sklepov Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina se pristopa k sklenitvi neposrednih pogodb.