Javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem

26. 05. 2018

Občina Rogaška Slatina razpisuje oddajo neprofitnih stanovanj v najem, ki bodo izpraznjena oz. sproščena ali na novo pridobljena ter stanovanj, na katerih bo Občina pridobila razpolagalno pravico. Rok prijave je do 15.6.2018.

Občina Rogaška Slatina razpisuje oddajo neprofitnih stanovanj v najem na območju občine, ki bodo v času veljavnosti prednostne liste izpraznjena oz. sproščena ali na novo pridobljena ter stanovanja, na katerih bo Občina pridobila razpolagalno pravico s strani Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada.

 

Rok prijave je do vključno 15.6.2018

 

Javni razpis je objavljen dne 25.5.2018 tudi v Rogaških novicah. Dodatne informacije dobite na Občini Rogaška Slatina, Oddelek za gospodarstvo, Valerija Šket na telefonski številki 81-81-728, elektronska pošta: valerija.sket@rogaska-slatina.si, vsak delovnik med 8. in 14. uro.

 

Razpisna dokumentacija: