Javni razpis za sofinanciranje programov/projektov/prireditev, iz proračuna občine v 2018

21. 03. 2018

Občina Rogaška Slatina objavlja javni razpis za sofinanciranje programov/ projektov/prireditev, ki niso predmet drugih financiranj iz proračuna občine v letu 2018. Rok za prijavo je 15. november 2018 oz. do porabe sredstev.

Javni razpis je objavljen dne 23. 3. 2018 tudi v Rogaških novicah. Vse podrobnosti v zvezi z javnim razpisom so podane v razpisni dokumentaciji. Dodatne informacije pa se lahko dobijo na Občini Rogaška Slatina, Oddelku za družbene dejavnosti, Polonca Golob Kovačič, na tel. 03/81-81-717 oz. po elektronski pošti polonca.golob-kovacic@rogaska-slatina.si vsak delovnik med 8. in 14. uro.

 

Razpisna dokumentacija se lahko dvigne na vložišču Občine v ponedeljek, torek in četrtek med 8. in 15. uro, v sredo med 8. in 16. uro in v petek med 8. in 14. uro ter na spletni strani občine www.rogaska-slatina.si.

 

 Razpisna dokumentacija: