Javni razpis za sofinanciranje kmetijstva in podeželja v letu 2018

28. 01. 2018

Občina Rogaška Slatina razpisuje nepovratna finančna sredstva za spodbujanje in razvoj kmetijstva v letu 2018 v okvirni višini 38.600,00 EUR. Rok prijave je do vključno 9.3.2018.

Javni razpis je objavljen dne 26.1.2018 v Rogaških novicah.  Vse podrobnosti v zvezi z objavo so podane v razpisni dokumentaciji. Dodatne informacije dobite na Občini Rogaška Slatina, Oddelek za družbene dejavnosti, Valerija Šket na telefonski številki 81-81-728, elektronska pošta: valerija.sket@rogaska-slatina.si, vsak delovnik med 8. in 14. uro.

Razpisna dokumentacija se lahko dvigne na vložišču Občine v ponedeljek, torek in četrtek med 8. in 15. uro, v sredo med 8. in 16. uro in v petek med 8. in 14. uro ter na spletni strani občine www.rogaska-slatina.si.


Razpisna dokumentacija: