Občina Rogaška Slatina objavlja namero sklenitve neposredne služnostne pogodbe

22. 01. 2018

Služnost bo ustanovljena z namenom dograditve TK kabelske kanalizacije na območju FL Rogaška Slatina – GPON smer Negonje in GPON smer Brestovec.