Javni razpis - ostala društva 2018

19. 01. 2018

Občna objavlja JAVNI RAZPIS za sofinanciranje programov društev v 2018, ki niso financirana za področje športnih, kulturnih ali humanitarnih društev ter društev s področja kmetijstva ali turizma. Zadnji rok za prijavo 23.2.2018.

Razpisno dokumentacijo ter informacije o javnem razpisu lahko vsi zainteresirani dobijo vsak delovni dan (ponedeljek torek in četrtek od 8.00 do 15.00 ure, sreda od 8.00 do 16. ure in petek od 8.00 do 14.00 ure) tudi na Občini Rogaška Slatina, Izletniška ulica 2, 3250 Rogaška Slatina; pisarna številka 306, kontaktna oseba Marjan Čuješ. Informacije na telefonski številki; 03/81-81-714 ali 03/81-81-700; e-naslov: marjan.cujes@rogaska-slatina.si

 

Razpis je pripravljen v skaldu s Pravilnikom o zagotavljanju sredstev iz proračuna Občine Rogaška Slatina za izvajanje dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij (Uradni list RS, št. 54/04).

 

Razpisna dokumentacija