Občina Rogaška Slatina objavlja prosto uradniško delovno mesto

12. 01. 2018

Kandidati za Višjega svetovalca III lahko vloge oddajo v 8 dneh od objave natečaja.