27. redna seja, 15.12.2021

09. 12. 2021

OBČINA ROGAŠKA SLATINA

OBČINSKI SVET

Izletniška ulica 2, 3250 Rogaška Slatina

T: 03 81 81 700

F: 03 81 81 724

E: obcina@rogaska-slatina.si

www.rogaska-slatina.si

 

Številka:   0320 - 0009/2021

Datum:     8.12.2021

 

V A B I L O

 

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Rogaška Slatina  (Uradni list RS, št. 67/17) in v skladu z določbami Poslovnika Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 67/17)

 

s k l i c u j e m

 

27. REDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA

OBČINE ROGAŠKA SLATINA.

Seja bo v sredo, 15.12.2021 ob 15. uri,

v Aninem dvoru, Cvetlični hrib 1a, Rogaška Slatina.

 

 

 

Predlagani dnevni red:

 

  1. Zapisnik 26. redne seje Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina.

     (Gradivo je priloženo.)

 

  1. Poročilo o realizaciji sklepov.

 

  1. Predlog zagotovitve sredstev za izvedbo finančne korekcije pri višini sofinanciranja operacije Poslovni center Vrelec.

       (Gradivo je priloženo; poročevalka: ga. Petra Gašparić.)

Dodatno gradivo k 3. točki, predloženo 15.12.2021

 

  1. Predlog izdaje soglasja k najemu kredita javnemu podjetju OKP Rogaška Slatina d.o.o.

     (Gradivo je priloženo; poročevalka: ga. Monja Puhek.)

 

  1. Pobude in vprašanja.

 

  1. Razno.

                                        

 

 

 

 

                                                                                                     mag. Branko KIDRIČ, l. r.

                                                                                                             ŽUPAN