29. redna seja, 26.1.2022

20. 01. 2022

OBČINA ROGAŠKA SLATINA

OBČINSKI SVET

Izletniška ulica 2, 3250 Rogaška Slatina

T: 03 81 81 700

F: 03 81 81 724

E: obcina@rogaska-slatina.si

www.rogaska-slatina.si

Številka:  0320-0002/2022

Datum:     19.1. 2022

 

V A B I L O

 

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Rogaška Slatina  (Uradni list RS, št. 67/17) in v skladu z določbami Poslovnika Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 67/17)

 

s k l i c u j e m

29. REDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA

OBČINE ROGAŠKA SLATINA.

Seja bo v sredo, 26. 1. 2022 ob 15. uri,

v Aninem dvoru, Cvetlični hrib 1a, Rogaška Slatina.

 

 

Predlagani dnevni red:

 

1. Zapisnik 28. redne seje Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina.

    (Gradivo je priloženo.)

 

2. Poročilo o realizaciji sklepov.

 

3. Predlog spremembe Poslovnika Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina, 1. obravnava.

    (Gradivo je priloženo; poročevalca: mag. Branko Kidrič, župan in ga. Petra Gašparić.)

 

4. Predlog Odloka o ravnanju z zapuščenimi vozili na območju Občine Rogaška Slatina, 1. obravnava

    (Gradivo je priloženo; poročevalca: mag. Branko Kidrič, župan in ga. Petra Gašparić.)

Zapisnik Statutarno pravne komisije, predložen 26.1.2022

 

5. Predlog dopolnitve načrta razvojnih programov za obdobje 2022-2025 s projektom »Gajbico ekološkega, prosim«.

   (Gradivo je priloženo; poročevalec: g. Tomaž Kranjec.)

 

6. Predlog soglasja k Razvojnemu načrtu JZ za turizem in kulturo Rogaška Slatina.

    (Gradivo je priloženo; poročevalec: g. Dino Markovinovič.)

Zapisnik Zdraviliške komisije, predložen 26.1.2022

 

7. Predlog odkupa zemljišča v kategorizirani javni cesti, k.o. Ratanska vas.

    (Gradivo je priloženo; poročevalka: ga. Petra Gašparić.)

 

8. Predlog prodaje zemljišča, k.o. Topole

    (Gradivo je priloženo; poročevalka: ga. Petra Gašparić.)

 

Gradivo za dodatno točko dnevnega reda, predloženo na seji 26.1.2022.

 

9. Pobude in vprašanja.

 

10. Razno.                                                                                                    mag. Branko KIDRIČ, l. r.

                                                                                                                              ŽUPAN