30. redna seja, 23.2.2022

17. 02. 2022

OBČINA ROGAŠKA SLATINA

OBČINSKI SVET

Izletniška ulica 2, 3250 Rogaška Slatina

T: 03 81 81 700

F: 03 81 81 724

E: obcina@rogaska-slatina.si

www.rogaska-slatina.si

 

Številka:   0320-0003/2022

Datum:     16.2.2022

 

 

V A B I L O

 

 

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Rogaška Slatina  (Uradni list RS, št. 67/17) in v skladu z določbami Poslovnika Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 67/17)

 

 

s k l i c u j e m

 

30. REDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA

OBČINE ROGAŠKA SLATINA.

Seja bo v sredo,  23. 2. 2022 ob 15. uri,

v Aninem dvoru, Cvetlični hrib 1a, Rogaška Slatina.

 

 

 

Predlagani dnevni red:

 

  1. Zapisnik 29. redne seje Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina.

       (Gradivo je priloženo.)

 

  1. Poročilo o realizaciji sklepov.

 

  1. Predlog spremembe načrta razvojnih programov za obdobje 2022-2025, za projekt »Razgledni stolp Kristal«.

       (Gradivo je priloženo; poročevalec: g. Tomaž Kranjec.)

 

  1. Predlog imenovanja predstavnice ustanovitelja v Svet JZ Ljudska univerza Rogaška Slatina.

       (Gradivo je priloženo; poročevalka: mag. Andrejka Flucher.)

 

  1. Predlog imenovanja predstavnice lokalne skupnosti v Svet zavoda Šolski center Rogaška Slatina.

       (Gradivo je priloženo; poročevalka: mag. Andrejka Flucher.)

 

  1. Pobude in vprašanja.

 

  1. Razno.

                                        

 

 

                                                                                                  mag. Branko KIDRIČ, l. r.

                                                                                                             ŽUPAN