1. dopisna seja, 18.3.2020

12. 03. 2020

OBČINA ROGAŠKA SLATINA

Občinski svet

Izletniška ulica 2, 3250 Rogaška Slatina

 

T: 03 81 81 700

F: 03 81 81 724

E: obcina@rogaska-slatina.si

www.rogaska-slatina.si

 

Številka: 0320-0003/2020

Datum: 10.3. 2020

V A B I L O

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Rogaška Slatina  (Uradni list RS, št. 67/17) in v skladu s 24. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 67/17)

s k l i c u j e m

1. DOPISNO SEJO OBČINSKEGA SVETA

OBČINE ROGAŠKA SLATINA.

 

Rok za vrnitev glasovnic je 18. 3. 2020 do 15. ure.

 

 

 

Predlagani dnevni red:

 

  1. Predlog dopolnitve Načrta razvojnih programov za obdobje 2020-2023.

      (Gradivo je priloženo.)

 

                                        

                                                                                                     mag. Branko KIDRIČ

                                                                                                             ŽUPAN