Javni poziv interesentom za najem oskrbovanih stanovanj v Rogaški Slatini

28. 02. 2022
Javni poziv interesentom za najem oskrbovanih stanovanj v Rogaški Slatini

Občina Rogaška Slatina obvešča, da pričakuje prve vselitve v oskrbovana stanovanja v centru mesta, na naslovu Kidričeva ulica 6, Rogaška Slatina, konec letošnjega leta. Oskrbovana stanovanja bodo namenjena starejšim občanom Občine Rogaška Slatina nad 65 let, ki ne zmorejo več v celoti skrbeti zase, lahko pa ob pomoči strokovnega osebja še vedno živijo razmeroma samostojno. Stanovanja, parkirna mesta in okolica bodo v celoti prilagojena potrebam bivanja starejših, tudi osebam na invalidskih vozičkih.

 

V objektu z osebnim dvigalom, ki je zasnovan v 4 etažah, bo na voljo 24 enot oskrbovanih stanovanj, od tega bo 12 enot vključenih v javni (neprofitni) najem, 12 enot pa bo last zasebnega vlagatelja (možnost tržnega najema, odkupa). Za najem bo na razpolago osem stanovanj velikosti 33,70 m2, dva stanovanja velikosti 45,60 m2 in dva stanovanja velikosti 59,80 m2. Najemnina bo neprofitna, določena skladno z Uredbo o metodologiji za oblikovanje neprofitne najemnine in določitvi višine subvencij najemnin (Uradni list RS, št. 153/21). Poleg stroška najemnine bo moral najemnik plačati še tekoče stroške dejanske porabe, sorazmerni del skupnih obratovalnih stroškov stavbe, stroške storitev osnovne in socialne oskrbe, stroške za celodnevno telefonsko nujno pomoč in druge morebitne stroške v zvezi z uporabo stanovanja.

 

Občina Rogaška Slatina vabi vse, ki se zanimate za najem oskrbovanih stanovanj, da svoj interes izkažete tako, da do dne  31. marca 2022:

posredujete svoje podatke: ime in priimek, elektronski naslov in kontaktno telefonsko številko.

 

Za dodatna vprašanja in pojasnila smo na voljo na telefonskih številkah 03/81 81 716 (ga. Simona Dobnik) ali 03/81 81 728 (ga. Valerija Šket).

 

Poizvedba je zgolj informativne narave in ne predstavlja rezervacije za najem oskrbovanega stanovanja. Podatki se bodo uporabili za namen analize zainteresiranosti. Z izkazom interesa soglašate, da pripravljalec analize za namen priprave analize zbira, obdeluje in hrani posredovane osebne podatke. Za osebne podatke v tej zvezi štejejo ime in priimek, naslov,  elektronski naslov in telefonska številka.

 

Javni razpis za sklenitev dvanajstih najemnih razmerij bo javno objavljen na podlagi določil Pravilnika o oddaji oskrbovanih stanovanj Občine Rogaška Slatina v najem (Uradni list RS, št. 189/21), v katerem so določeni pogoji in kriteriji za najem oskrbovanih stanovanj.